เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ที่ทนทานแม้อยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย

เมื่อดูถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องมือวัด 3 มิติ CMM shopfloor กับเครื่องมือวัด 3 มิติ CMM โดยทั่วไปจะพบว่าการต...

Continue reading