เครื่องพิมพ์สามมิติ รุ่น Form 3L, 3D Printer with the most advanced SLA system

Septillion ภูมิใจเสนอ "เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีขนาดกะทัดรัดสำหรับสำนักงานและขนาดเหมาะสมสำหรับโรงงาน" ...

Continue reading