The Advantages of Horizontal Arm Coordinate Measuring Machines​​​

สำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่มักมีปัญหาในเรื่องขนาดการเข้าถึงการตรวจวัดของเครื่องมือวัดชนิดอื่นๆ เครื่อง horizontal ar...

Continue reading

HEXAGON เปิดตัวศูนย์บริการสอบเทียบเลเซอร์แทรกเกอร์แห่งแรกใน AEC ศูนย์แรกและศูนย์เดียวที่รองรับการให้บริการทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย

Hexagon Manufacturing Intelligence เปิดตัวศูนย์บริการสอบเทียบเลเซอร์แทรกเกอร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา...

Continue reading