กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน SIMTec เปิดอบรมหลักสูตร “Digital Manufacturing Program”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน SIMTec เปิดอบรมหลักสูตร “Digital Manufacturing Program”

มุ่งค้นหาปัญหา แนวทางการวางแผน และตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs เเละให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ...

Continue reading

Prolific Group ก้าวสู่ปีที่ 16 ด้วยมาตรฐานความเป็นผู้นำ “ONE STOP SERVICE” ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนและเตาอบชุบ

Prolific Group ก้าวสู่ปีที่ 16 ด้วยมาตรฐานความเป็นผู้นำ “ONE STOP SERVICE” ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนและเตาอบชุบ

Article by: MEGA Tech Magazine “One Stop Service” ทุกความต้องการด้า...

Continue reading

Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (Industrial 4.0)

Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (Industrial 4.0)

ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ที่เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว หากเรากำลังจะแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำกา...

Continue reading

Hyper-Connectivity: Top strategic technology trend for 2018

Hyper-Connectivity: Top strategic technology trend for 2018

จับตาเทคโนโลยีที่กำลังจะพูดถึงในบทความนี้ให้ดี การ์ตเนอร์ได้พยากรณ์ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ประสบการณ์แบบดื่มด่ำ...

Continue reading

Machining Solution Moving up towards Industry 4.0

Machining Solution Moving up towards Industry 4.0

หากการสร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมซักชิ้น ผู้รังสรรค์ผลงานจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและคิดสร้างสรรค์เพื่อให้...

Continue reading

12