Manufacturing Trends, Uncategorized

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน
Share with

ตลาดคอมโพสิตด้านการบินและอวกาศทั่วโลกมีมูลค่า 21.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 คาดว่าอุตสาหกรรมตลาดคอมโพสิตด้านการบินและอวกาศจะเติบโตจาก 24.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 เป็น 67.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 13.77% ในช่วง ระยะเวลาคาดการณ์ (2023 – 2032) การใช้งานคอมโพสิตด้านการบินและอวกาศในภาคการบินและอวกาศกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งนับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญที่จะส่งเสริมการเติบโตของตลาด

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน

ตามรายงานการวิจัยตลาดของ Data Bridge Market Research คาดว่าตลาดการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานจะเติบโตที่ CAGR 4.50% ในช่วงพยากรณ์ (2023 – 2030) ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าตลาดจะพุ่งสูงถึง 1,265.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 เปรียบเทียบกับ 889.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 คาดว่าตลาดการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานจะเติบโตอย่างมากในช่วงพยากรณ์ เนื่องจากความต้องการเครื่องบินที่เบาขึ้น ทันสมัย และประหยัดพลังงานมาก ขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงพยากรณ์เนื่องจากฝูงบินเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นและรอบของการเปลี่ยนทดแทนและบำรุงรักษาชิ้นส่วนอากาศยาน

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน

เอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการบิน เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารทางอากาศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และสายการบินต่างๆ ก็เพิ่มขนาดฝูงบิน ตลาดสำหรับวัสดุคอมโพสิตด้านการบินและอวกาศในภูมิภาคจึงเติบโตขึ้น และคาดว่าจะเกิดการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (2023-2028) ภูมิภาค APAC ครองตลาดและคิดเป็นส่วนแบ่งรายได้ 45.4% ในความต้องการคอมโพสิตทั่วโลกในปี 2022 อีกทั้งภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ การก่อสร้าง การบินและอวกาศ และอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้ผลิตที่สำคัญเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน

หากใช้ประเทศเป็นเกณฑ์ส่วนแบ่งการตลาดแล้ว จีนถือเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุด จีนเป็นหนึ่งในตลาดการบินที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลก ในปี 2019 สนามบินพาณิชย์ในจีนรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 659 ล้านคน เทียบกับ 611 ล้านคนในปี 2018 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการการขนส่งทางอากาศในประเทศเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของ IATA รายงานว่าจีนได้กลายเป็นตลาดการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2022 โดยมี แอร์ ไชน่า สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส A350-900 จำนวน 20 ลำในปี 2019 และได้ทยอยส่งมอบจนแล้วสิ้นระหว่างปี 2020 – 2022

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน

นอกจากนี้ ส่วนของการทหารในหลายประเทศในภูมิภาคกำลังจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีองค์ประกอบเป็นวัสดุคอมโพสิตที่มากขึ้น เครื่องบินใหม่หลายลำที่พัฒนาโดยผู้ผลิตในภูมิภาคจะมีส่วนประกอบเป็นวัสดุคอมโพสิตที่สูงขึ้นมากขึ้น การบำรุงรักษาที่ลดลง อายุการใช้งานการออกแบบที่ยาวนานขึ้น ชิ้นส่วนน้อยลง และต้นทุนเครื่องมือและการประกอบที่ลดลงคือเหตุผลบางประการที่ผลักดันการนำวัสดุคอมโพสิตมาใช้ในการผลิตการบินและอวกาศ

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน

คาดว่าส่วนแบ่งการตลาดเครื่องบินทหารจะถูกขับเคลื่อนโดยการเติบโตของการใช้วัสดุคอมโพสิตในชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องบินทหารรุ่นใหม่ วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในเครื่องบินทหารมีน้ำหนักเบา ทนทาน ทนต่อสารเคมี และทนทานต่ออุณหภูมิ การใช้วัสดุคอมโพสิตที่สำคัญคือการพัฒนาเครื่องบินล่องหนที่ใช้วัสดุคอมโพสิตที่ดูดซับเรดาร์เพื่อสร้างโครงสร้างของเครื่องบินส่วนใหญ่ ลามิเนตพลาสติกเสริมใยแก้วและคาร์บอนถูกนำมาใช้ในเครื่องบิน Lockheed Martin F-35 lightning II ในโครงสร้างต่างๆ เช่น ไม้กันโคลงแนวตั้ง ส่วนท้าย ปีก และผิวหนังของปีก ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของน้ำหนักเครื่องบิน ออสเตรเลียได้สั่งซื้อเครื่องบิน F-35 จำนวน 72 ลำสำหรับกองทัพของตน โดยในจำนวนนี้มีเครื่องบิน 13 ลำถูกส่งมอบเมื่อปี 2019 นอกจากนี้ HAL Tejas ซึ่งเป็นเครื่องบินรบพื้นเมืองที่พัฒนาโดยอินเดียเป็นส่วนประกอบวัสดุคอมโพสิตถึง 45% ( ส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนอีพอกซี) โดยน้ำหนักในลำตัว ซึ่งทำให้เครื่องบินเป็นเครื่องบินขับไล่เหนือเสียงหลายหน้าที่ที่มีเบาที่สุดในระดับเดียวกัน ย้อนไปเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2020 กองทัพอินเดียสั่งซื้อเครื่องบิน Tejas จำนวน 123 ลำในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นการใช้วัสดุคอมโพสิตที่เพิ่มขึ้นในเครื่องบินทหารรุ่นใหม่และการจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นจึงกำลังผลักดันการเติบโตของภาคส่วนแบ่งการตลาดการทหาร

Article By: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor & MEGA Tech