กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน SIMTec เปิดอบรมหลักสูตร “Digital Manufacturing Program”

มุ่งค้นหาปัญหา แนวทางการวางแผน และตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs เเละให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ...

Continue reading

HEXAGON เปิดตัวศูนย์บริการสอบเทียบเลเซอร์แทรกเกอร์แห่งแรกใน AEC ศูนย์แรกและศูนย์เดียวที่รองรับการให้บริการทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย

Hexagon Manufacturing Intelligence เปิดตัวศูนย์บริการสอบเทียบเลเซอร์แทรกเกอร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา...

Continue reading