ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด !!!

กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาสัญจรโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเ...

Continue reading

บีโอไอ ผนึกกำลัง อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมจัดงาน “ซับคอน ไทยแลนด์ 2022” คู่ขนานไปกับงานอินเตอร์แมค 2022 ชูไฮไลท์การจับคู่ธุรกิจออนไลน์สร้างโอกาสธุรกิจ

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาการผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในฐานะผู้จัดงานไ...

Continue reading

อินเตอร์แมค 2022 (INTERMACH 2022) สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรครั้งยิ่งใหญ่

ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค ภายใต้แนวคิด “SMART TECHNOLOGY for MANUFACTURING” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทค...

Continue reading

Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MiRA 2022), Thailand’s Leading Industrial Solution Event in Eastern Economic Corridor on Maintenance, Industrial Robotics, and Automation

บีโอไอ-อินฟอร์มา-ไทยซับคอน-สถาบันไทย เยอรมัน พร้อมจัดงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MIRA) ...

Continue reading

การกลับมาอย่างเต็มภาคภูมิ อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน “SMART Technology for manufacturing at INTERMACH, พฤษภาคม 2565”

“18-21 พฤษภาคมนี้ ที่งาน อินเตอร์แมค 2022! ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าที่นี่คืองานของอุ...

Continue reading

Webinar! SUBCON Thailand Virtual Edition Platform

แนวคิดของ Lean คือ การขจัดความสูญเสียที่แทรกอยู่ในกระบวนการผลิต  โดยมุ่งเน้นในการลดความสูญเสียสำคัญที่ยังไม่ถูกให...

Continue reading