กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาบุคลากร ฝ่าวิกฤติโควิด-19

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาบุคลากร ฝ่าวิกฤติโควิด-19

ขอเชิญผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ทางด้านการผลิตสมัยใหม่ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อ...

Continue reading