Industry 4.0

Article: Industry 4.0
Article: Industry 4.0
เทคโนโลยีแฝดดิจิทัล เพื่อคาดการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักร

เทคโนโลยีแฝดดิจิทัล เพื่อคาดการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักร

นับตั้งแต่ปี 2014 การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) และเทคโนโลยีแฝดดิจิทัล (Digital Twins) ได้รั...

Continue reading

การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมยุคดิจิตอล : เจาะลึก Big Data กับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการผลิต

การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมยุคดิจิตอล : เจาะลึก Big Data กับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการผลิต

ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สามารถแปลงข้อมูลดิบเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง Data Analytics คร...

Continue reading

การพิมพ์ 3 มิติในอดีตสู่อนาคต การพยากรณ์ถึงการเติบโตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 3 มิติ (2018-2028)

การพิมพ์ 3 มิติในอดีตสู่อนาคต การพยากรณ์ถึงการเติบโตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 3 มิติ (2018-2028)

เชื่อหรือไม่? การพิมพ์ 3 มิติไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่คุณคิด แนวคิดของการพิมพ์ 3 มิติมีขึ้นในปี 1945 และเริ่มปฏิบั...

Continue reading

การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และแนวโน้มในอนาคต

การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และแนวโน้มในอนาคต

ทราบกันดีว่าหุ่นยนต์คือกลไกที่สามารถตั้งโปรแกรมให้เคลื่อนไหวได้หลายระนาบซึ่งมีความอิสระในการทำงานในระดับหนึ่ง ในส...

Continue reading

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยและเอเชีย

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยและเอเชีย

การปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพียง แต่การปฏิบัติอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าอีกทั้งย...

Continue reading

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตของประเทศไทย

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตของประเทศไทย

ประเทศไทยนับว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตรถยนต์ หุ่น...

Continue reading

แน้วโน้ม IoT และ การตลาดทั่วโลกในอนาคต

แน้วโน้ม IoT และ การตลาดทั่วโลกในอนาคต

แทบไม่น่าเชื่อว่า IoT ที่รู้จักกันในปัจจุบัน ได้วิวัติขึ้นจากหัวข้อสนทนาเฉพาะกลุ่มเล็กที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่า...

Continue reading