เทคโนโลยีอันเหนือขั้นของเครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยพลังน้ำแรงดันสูง ( เครื่องจักรวอเตอร์เจ็ท Waterjet Machine)

กระแสความนิยมของเทคโนโลยี Waterjet           ผู้ประกอบการมักต้องการ...

Continue reading

Waterjet Machining for Aerospace

โปรเจ็คต่างๆในอุตสาหกรรมเครื่องบินต้องการเทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซ้อนและความถูกต้องแม่นยำที่สูงที่สุดในการทำง...

Continue reading