JSR : Z-Pro Series – การออกแบบความยาวตัวต๊าปที่มากขึ้น เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

สำหรับต๊าป “Z-Pro Series” ทั้งรุ่น VUSP และ VUPO มีขนาดตั้งแต่ M3-M16 ไว้รองรับความต้องการของลูกค้าได้เลือกใช้ตาม...

Continue reading

Septillion : UNIONTECH เครื่องพิมพ์สามมิติเทคโนโลยี SLA ( ระบบเรซิ่น ) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เครื่องพิมพ์สามมิติ คือ นวัตกรรมการพิมพ์ที่ทำให้งานที่คุณออกแบบไว้ ถูกผลิตออกมาได้อย่างสมจริง มีรูปลักษณ์ สามารถจ...

Continue reading

TAKAMAZ : ตอบโจทย์การผลิตที่หลากหลายด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี ( CNC ) รุ่น XYT-51 CNC2-Spindle 2-Turret Multi-Turning Center

ตอบโจทย์การผลิตที่หลากหลาย พร้อมทั้งแกน Y กระบวนการกลึง Mat →Finish good จบในเครื่องเดียว ...

Continue reading

เซราไทย : หุ่นยนต์ UR Cobot ช่วยประหยัดได้แม้กับงานที่มีปริมาณมากและงานประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

ไม่มีงานใดยากเกินความสามารถของหุ่นยนต์ UR Cobot ด้วยคุณสมบัติการติดตั้งโปรแกรมที่ง่าย น้ำหนักเบาและมีความกะทัดรัด...

Continue reading

Prolific : บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเตาเผา ( PM ) ซ่อมแซมและแก้ไขทุกปัญหาของเตาเผา

โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (PES) มีประสบการณ์ยาวนานในการซ่อมแซมปัญหาขัดข้องและปัญหาอื่นๆ ของเตาเผา ตล...

Continue reading

SEPTILLION : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Additive Manufacturing และเป็นผู้นำด้านเครื่องพิมพ์สามมิติ ( 3D Printing )

บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์สามมิติ ( 3D Printing ) ทุกเทคโนโลยี อาทิ เครื่องพิมพ์สาม...

Continue reading