หัวใจสำคัญสู่แนวทางบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

จากข้อมูลบรรจุภัณฑ์ของ Euromonitor พบว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ความงามและของใช้ส่วนตัว อาหารสุนัขและแมว และอาหารบร...

Continue reading

เทคโนโลยีและแนวโน้มของการผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค

บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของโลกรองลงมาจากการใช้พลังงาน งานวิจัยไม่นานมานี้พบว่า 34% ของการเกิ...

Continue reading

บทบาทของธุรกรรมออนไลน์ การขนส่ง ในประเทศไทย กับประเทศอื่นๆในเอเชีย

คาดว่ามูลค่าการขายอีคอมเมิร์ซทั่วโลกจะเกิน 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกภายสิ้นปีนี้ คิดเป็น 1 ใน 5 ของยอดขาย...

Continue reading

ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อตลาดและแนวโน้มการขนส่งทั่วโลก

แม้ว่าจะเข้าสู่ปีที่สองของวิกฤตการณ์โรคระบาดแล้ว แต่คนจำนวนไม่น้อยกลับเชื่อว่าห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะยังคงได้รับผล...

Continue reading

เทคโนโลยีในการติดตามสินทรัพย์ ( ASSET TRACKING TECHNOLOGIES )

ตลาดการติดตามสินทรัพย์มีมูลค่ากว่า 17.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และคาดว่าจะสูงถึง 34.82 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ...

Continue reading

Health Happens Everywhere: THE LOGISTICS OF TELEMEDICINE

เทคโนโลยีอัตโนมัติที่เข้าถึงผู้บริโภคแบบที่ไม่เคยมีก่อนนั้นสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ การเฝ้าดูแลรักษา...

Continue reading

Long-Range Cargo Drones for Instantaneous eCommerce Delivery in the Near Future

แม้แนวคิดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการขนส่งจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ตลาดโดรนขนส่งทางไกลกลับเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ...

Continue reading