ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อตลาดและแนวโน้มการขนส่งทั่วโลก

แม้ว่าจะเข้าสู่ปีที่สองของวิกฤตการณ์โรคระบาดแล้ว แต่คนจำนวนไม่น้อยกลับเชื่อว่าห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะยังคงได้รับผล...

Continue reading

เทคโนโลยีในการติดตามสินทรัพย์ ( ASSET TRACKING TECHNOLOGIES )

ตลาดการติดตามสินทรัพย์มีมูลค่ากว่า 17.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และคาดว่าจะสูงถึง 34.82 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ...

Continue reading

แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์

บรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งมีมูลค่ากว่า 850 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยแนวโน้มการเติบโตที่ร้อยละ 3...

Continue reading