สมาร์ทแพคเกจจิ้ง (Smart Packaging) สะพานเชื่อมโยงโลกจริงกับโลกดิจิทัล

สมาร์ทแพคเกจจิ้ง (Smart Packaging) สามารถเชื่อมโยงโลกจริงกับโลกดิจิทัลได้สร้างสะพานดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบระหว่างผู้...

Continue reading

ความท้าทายในด้านลอจิสติกส์ ของระบบ E-Commerce

อย่างที่อาจทราบกันดี ห่วงโซ่อุปทานมีซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ มีจุดรับที่หลากหลาย (ร้านค้า บ้าน ศูนย์กระจายสินค้า) ...

Continue reading

หัวใจสำคัญสู่แนวทางบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

จากข้อมูลบรรจุภัณฑ์ของ Euromonitor พบว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ความงามและของใช้ส่วนตัว อาหารสุนัขและแมว และอาหารบร...

Continue reading

เทคโนโลยีและแนวโน้มของการผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค

บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของโลกรองลงมาจากการใช้พลังงาน งานวิจัยไม่นานมานี้พบว่า 34% ของการเกิ...

Continue reading

บทบาทของธุรกรรมออนไลน์ การขนส่ง ในประเทศไทย กับประเทศอื่นๆในเอเชีย

คาดว่ามูลค่าการขายอีคอมเมิร์ซทั่วโลกจะเกิน 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกภายสิ้นปีนี้ คิดเป็น 1 ใน 5 ของยอดขาย...

Continue reading

นวัตกรรมการตลาด & เทรนด์ในระบบขนส่ง สำหรับอุตสาหกรรมลอจิสติกส์

ลอจิสติกส์ดิจิทัลในที่นี้หมายถึงระบบอัตโนมัติและการแปรรูปดิจิทัลกระบวนการเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า ลอจิสติกส์ดิจิทัล...

Continue reading

ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อตลาดและแนวโน้มการขนส่งทั่วโลก

แม้ว่าจะเข้าสู่ปีที่สองของวิกฤตการณ์โรคระบาดแล้ว แต่คนจำนวนไม่น้อยกลับเชื่อว่าห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะยังคงได้รับผล...

Continue reading

เทคโนโลยีในการติดตามสินทรัพย์ ( ASSET TRACKING TECHNOLOGIES )

ตลาดการติดตามสินทรัพย์มีมูลค่ากว่า 17.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และคาดว่าจะสูงถึง 34.82 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ...

Continue reading

แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์

บรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งมีมูลค่ากว่า 850 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยแนวโน้มการเติบโตที่ร้อยละ 3...

Continue reading