เครื่องมือวัดที่ให้ความแม่นยำสูงสุด

MEGA Tech ยินดีนำเสนอเครื่องมือวัด MDH-25MB จาก Mitutoyo ที่มีความสามารถวัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำเทียบเท่าไมโครมิเ...

Continue reading

เครื่องมือวัดมัลติฟังก์ชั่นอัจฉริยะแบบมือจับ (Handy 3D Scanner)

หากพูดถึงเครื่องมือวัดสามมิติที่ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ้นงานแล้ว ในช่วงเริ่มแรกนั้น คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็...

Continue reading

นวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดระดับโลกของซีเอ็มเอ็ม (CMMs)

นวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสเถียร และมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นโดยเทคโนโลย...

Continue reading

ซอฟแวร์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการวัด IIoT

Mitutoyo MeasurLink®ตัวช่วยจัดการระบบควบคุมคุณภาพการวัด รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในคอ...

Continue reading

ความแม่นยำอย่างสูงของเครื่องสแกนสามมิติด้วยเลเซอร์

เครื่องสแกนด้วยแสงมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก สำหรับคอลัมน์นี้ ทาง MEGA Tech ยินดีนำเสนอเครื่อง Stereo...

Continue reading

อิทธิพลของเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Data Management Technology)ที่มีต่อการวัด

เนื่องจากผู้ผลิตในปัจจุบันจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอและเชื่อถื...

Continue reading

เทคโนโลยีอัจฉริยะของซอฟแวร์มาตรวัดอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

ในปัจจุบันผู้ประกอบการต่างต้องการลดการผิดพลาดของชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซอฟต์แวร์ เป็นหนึ่ง...

Continue reading