หัวใจหลักของ “ONI” คือการพัฒนาการบริการ After-Service

หัวใจหลักของ ONI Intertrade ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมา คือ การพัฒนาบุคลากร การให้บริการ และการก้าวตามเทคโนโลยี...

Continue reading

เทคโนโลยีโคบอท (COBOT) ส่งเสริมการผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

MEGA Tech ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ คุณอัครินทร์ เหมอยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซราไทย จำกัด ถึงเทคโนโลยี COBOT (Coll...

Continue reading

บริษัท พลวัตร จำกัด : มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในการเป็น One-Stop Service provider

“บริษัท พลวัตร จำกัด” ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อดำเนินธุรกิจไปไ...

Continue reading

SIMTec: มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ก้าวสู่โลกอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไม่หยุดยั้ง

MEGA Tech ได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ก...

Continue reading

บทบาทใหม่ครั้งสำคัญของเฮกซากอนในประเทศไทย (HEXAGON in THAILAND)

MEGA Tech ขอแสดงความยินดีกับคุณ คชา ปัญญาโรจน์ ที่ได้รับตำแหน่ง Country Manager บริษัทเฮกซากอน เมโทรโลจ...

Continue reading