การผสมผสานฟังก์ชัน Additive Manufacturing และ เครื่องกัด 5 แกน

LASERTEC 65 3D hybrid เป็นโซลูชันแบบไฮบริดที่รวมฟังก์ชันการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) เข้าไว...

Continue reading