Manufacturing Trends

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN
Share with

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor & MEGA Tech

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 อาเซียนได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะวิกฤตจากภาวะการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2008 ก็ตาม แต่ GDP ของภูมิภาคยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 5.7% จนถึงปี 2019 ภาคบริการมีสัดส่วนถึงกว่า 50% ของ GDP รองลงมาคือภาคการผลิต (36%) และ เกษตรกรรม (10.5%) เช่นเดียวกับทุกภูมิภาคทั่วโลก COVID-19 ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงเป็นการชั่วคราว ครั้นเมื่อสถานการณ์ขาลงจนถึงที่สุดได้ผ่านพ้นไปทำให้การแพร่ระบาดเบาลง อาเซียนก็ได้กลับมาดำเนินธุรกิจการค้าได้อีกครั้ง ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้าในปี 2021 ดีดตัวขึ้นเป็น 17 ดอลลาร์สหรัฐ 174 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด สะท้อนถึงความน่าดึงดูดของเศรษฐกิจในภูมิภาคไปยังนักลงทุนทั่วโลก

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN

อาเซียนมีคลัสเตอร์การผลิตที่หลากหลายอยู่แล้ว ได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซียและเวียดนาม รถยนต์และอาหารบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย เครื่องจักรและปิโตรเคมีในอินโดนีเซีย อาหารบรรจุภัณฑ์และเครื่องแต่งกายในฟิลิปปินส์ และเซมิคอนดักเตอร์ ไบโพลาร์แคชติก และชิ้นส่วนประกอบการบินและอวกาศในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ผลิตที่ต้องการแรงงานจำนวนมากด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ในทางตรงกันข้ามสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่เน้นการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมภาคบริการที่สนับสนุนการค้า เช่น บริการทางการเงิน และบริการด้านโลจิสติกส์

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN

ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2019 พบว่าการส่งออกภาคการผลิตจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียนเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งแซงหน้าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 3% ในขณะที่การเติบโตของภาคการผลิตเป็นผลมาจากแรงงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน แต่ก็พบแน้วโน้มการเติบโตอย่างมั่นึงในอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทุนในประเทศได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ FDI กลับลดลงในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 การสะสมทุนในประเทศขยายตัวถึง14% เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น Salim Group ของอินโดนีเซียลงทุน 956 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศสำหรับน้ำมันพืช เนยเทียม และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ Vingroup กลุ่มบริษัทในเครือของเวียดนามได้ทุ่มเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเครือยานยนต์อย่าง Vinfast โดยเริ่มจากโรงงานในไฮฟองที่กำลังการผลิตผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2,500,000 คันต่อปี

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่าอุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากความต้องการเดินทางทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปริมาณผู้โดยสารทางอากาศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆ 15 ปีนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 80 และคาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 3.8% ในอีก 20 ปีข้างหน้า ผู้โดยสารจะมีจำนวนถึง 7 พันล้านคนในปี 2034 จากการคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปี 20 ปี ที่ 4.1% ทั้งนี้เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก ในปี 2034 คาดว่าผู้โดยสารในภูมิภาคนี้จะมีจำนวนถึง 42% ของปริมาณผู้โดยสารทั่วโลก บริษัทการบินและอวกาศระดับโลกหลายแหล่งล้วนต้องการขยับขยายและตั้งธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งสิ้น

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN

ส่วนการเติบโตด้านการบินของประเทศไทยนั้น พบว่ากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในฐานะศูนย์กลางการบินทั่วโลกที่เปลี่ยนมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจราจรทางอากาศโดยรวมของประเทศตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การจราจรทางอากาศของไทยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าตัวตลาดถึง 3 เท่า ด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 13.14% ในช่วงปี 2011 – 2015 ความโดดเด่นของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยนั้น เห็นได้จากการเติบโตอย่างมากของปริมาณการขนส่งสินค้า การเคลื่อนย้าย และผู้โดยสารของสายการบินที่ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทย

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN

ประเทศไทยนับว่าเป็นฐานการผลิตที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทต่างชาติ เนื่องจากความได้เปรียบด้าค่าจ้างแรงงาน ระบบลอจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ตลาดเครื่องบิน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2021 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านการบินและอวกาศของไทยมีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2022 ความเชี่ยวชาญของไทยคือการผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 3 และการผลิตชิ้นส่วนประกอบในระดับ Tier 4 สำหรับการผลิตชิ้นส่วนดั้งเดิม (OEM) พบว่าตลาดการผลิตการบินในประเทศไทยคงแนวโน้มที่ดี บริษัทต่างชาติยังมีโอกาสในการสำรวจตลาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบินที่เป็นตลาดสินค้าความเชี่ยวชาญระดับสูง

Aerospace Component Manufacturing Industry Market & Trends in ASEAN