Manufacturing Trends

อุปกรณ์ทางการแพทย์จะโตไปในทิศทางใดในอนาคต ?

อุปกรณ์ทางการแพทย์จะโตไปในทิศทางใดในอนาคต ?
Share with

อุปกรณ์การแพทย์มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 62.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตจาก 63.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 เป็น 134.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยมี CAGR ที่ 11.35% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (2023 – 2030) ตามรายงานของ SkyQuest Global คาดว่าตลาดอุปกรณ์การแพทย์จะเติบโตต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า เนื่องจากปัจจัยหลายประการรวมถึง (1) จำนวนผู้เป็นป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป (2) ความต้องการการดูแลสุขภาพที่บ้าน และ (3) การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดยังได้รับแรงหนุนจาก ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้และอุปกรณ์การแพทย์ไร้สายที่มากขึ้น การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของอุปกรณ์พกพา และการแพร่กระจายของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มจำนวนขึ้นทั่วโลก ควบคู่ไปกับความต้องการอุปกรณ์ติดตามการรักษาที่บ้าน ได้ขับเคลื่อนการขยายตัวของตลาด นอกจากนี้ การที่ผู้คนทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อความต้องการอุปกรณ์ติดตามฟิตเนสเพิ่มขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สวมใส่ช่วยในการประเมินสมรรถภาพของนักกีฬา  ค่าปัจจัยทางสรีรวิทยา และจลนศาสตร์ของร่างกาย ดังนั้นจึงคาดว่าการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับนักกีฬามืออาชีพจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของตลาด

ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถแบ่งตามประเภทเป็นอุปกรณ์การบำบัดและการวินิจฉัย  ซึ่งอุปกรณ์การบำบัดนั้นเป็นผู้ครองตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากความจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังและจำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องปั๊มอินซูลิน และเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังมีมากขึ้น นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดพัฒนาการของอุปกรณ์การรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

อุปกรณ์ทางการแพทย์จะโตไปในทิศทางใดในอนาคต ?

คาดว่าอุปกรณ์วินิจฉัยจะเป็นกลุ่มตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เติบโตเร็วที่สุด การเติบโตดังกล่าวนี้เป็นผล (1) จากความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่เพิ่มขึ้นและและความสามารถในการวินิจฉัยตรวจเจอโรคตั้งแน่เนิ่น ๆ (2) ความต้องการการตรวจวินิจฉัยแบบไม่รุกรานที่เพิ่มขึ้น และ (3) ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีการวินิจฉัยขั้นสูง นอกจากนี้ คาดว่าการใช้อุปกรณ์วินิจฉัยแบบถึงที่ และการพัฒนาอุปกรณ์วินิจฉัยแบบพกพาและมือถือ จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดในกลุ่มนี้ให้สูงขึ้น

อุปกรณ์ทางการแพทย์จะโตไปในทิศทางใดในอนาคต ?

อเมริกาเหนือเป็นผู้ครองตลาดอุปกรณ์การแพทย์ทั่วโลก เนื่องจากมีผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำหลายราย จำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น และความต้องการบริการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยมีอัตราการนำอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงมาใช้ในระดับสูง รวมถึงเทคโนโลยีแบบสวมใส่ อุปกรณ์ตรวจสอบผู้ป่วย และระบบการถ่ายภาพ นอกจากนี้ นโยบายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เอื้ออำนวย และ โครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่มีรากฐานมั่นคง ยังส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอุปกรณ์การแพทย์ในภูมิภาคอีกด้วย

อุปกรณ์ทางการแพทย์จะโตไปในทิศทางใดในอนาคต ?

คาดว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในตลาดอุปกรณ์การแพทย์ทั่วโลก อันเนื่องมาจากความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจาก ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภูมิภาค APAC ยังมีฐานประชากรจำนวนมากและตัวตลาดมีขนาดใหญ่ จีนและอินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราการยอมรับและใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงที่มากขึ้น

อุปกรณ์ทางการแพทย์จะโตไปในทิศทางใดในอนาคต ?

ความท้าทายในแนวโน้มตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่การแพทย์เฉพาะบุคคลและการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของผู้ป่วยแต่ละราย แนวโน้มอีกประการหนึ่งคือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถติดตามผู้ป่วยจากระยะไกลและปรับปรุงผลการรักษาให้ดีขึ้นได้ อุตสาหกรรมยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น โดยบริษัทต่างๆ มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการสร้างความร่วมมือและเป็นพันธมิตรทางการค้า เนื่องจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและทรัพยากรของกันและกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโต

อุปกรณ์ทางการแพทย์จะโตไปในทิศทางใดในอนาคต ?

ความท้าทายสูงสุดในตลาดอุปกรณ์การแพทย์อาจจะมาในรูปเทคโนโลยีใหม่ ตัวเทคโนโลยีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนและพลิกโฉมอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งมีพัฒนาใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดไว้ โปรโตคอลการรักษาจะพัฒนาไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การพิมพ์ 3 มิติ และความเป็นจริงเสริม/เสมือนจริง และยังมีอุปกรณ์อัจฉริยะหลายตัวที่กำลังจะเปิดตัวในตลาด การพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น AI จะทำให้เกิดทางเลือกในการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาที่ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลลดลง ในที่สุดแล้ว เราจะใช้เวลาในโรงพยาบาลลดลง ตลาดก็จะมุ่งเน้นจะไปที่เทคโนโลยีการป้องกัน ซึ่งเป็นแนวทางแห่งอนาคต

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor