Measurement

อิทธิพลของเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Data Management Technology)ที่มีต่อการวัด

Share with

เนื่องจากผู้ผลิตในปัจจุบันจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Data Management Technology) จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการผลิต โดยการตรวจสอบข้อมูลการวัดแบบ Real-Time เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานที่ผลิตทั้งหมด ได้ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน

MEGA Tech ยินดีนำเสนอ MeasurLink® ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการคุณภาพ ควบคุมกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ของ Mitutoyo เป็นโซลูชั่นการจัดการข้อมูลเพื่อกระบวนการวัดที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการจัดการข้อมูล ช่วยประหยัดเวลา ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งในอดีตเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real time data) นี้ทำให้ Quality Engineer ทำงานได้ง่าย และสามารถตีความข้อมูลได้อย่างลื่นไหลมากขึ้น เป็นตัวช่วยสำคัญในการปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลให้มีความคล่องตัว เช่น เครื่องมือวัดสามมิติ CMM (Coordinate Measuring Machine) ของ Mitutoyo ที่ใช้ซอฟต์แวร์ MCOSMOS และ GEOMasure ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการผลิตได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ Data management software นั้นยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลมาก เห็นได้จาก การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ CMM repot เพื่อตรวจเช็คชิ้นส่วนหรือชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ แต่ยังจำเป็นต้องใช้ระบบ Online หรือ Real-Time SPC ซึ่งเป็นระบบการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนหรือชิ้นงานที่ผลิตนั้นมี ค่า Cpk และ Ppk ที่ยอมรับได้

แนวทางแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลอันชาญฉลาด

Measurelink Server

ที่ผ่านมา ข้อมูลการวัดจะถูกบันทึกและจัดการแบบแมนนวลในสเปรดชีต Microsoft Excel แต่กระบวนการนี้มีข้อจำกัดมากมาย รวมถึง ความยากง่ายต่อการนำเข้าข้อมูล ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน หรือตัวประมวลผลกลางในคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถขยายฐานข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และแม่นยำ

ระบบ MeasurLink® เป็นพันธมิตรอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายประการ ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับแต่งระบบการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบริษัทสามารถ ตรวจสอบตัวแปร และตรวจสอบเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มการผลิตสูงสุดและลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

1. มุมมองการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างชิ้นงาน และคุณลักษณะเฉพาะที่มีค่าอ้างอิง (Nominal)  ค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) และรายการเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability List)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ สำหรับแผนภูมิต่อเนื่อง (Run charts) แผนภูมิควบคุม (control charts)  ฮิสโตแกรม (Histograms) และสถิติ (statistics)

3. Standard views รวมถึง Datasheet (การสังเกตและแผนภูมิ) ,Classic View (หน้าต่างแผนภูมิ) และ 2D view (ภาพบางส่วนพร้อมคำบรรยายประกอบที่มีแผนภูมิ และข้อมูลทางสถิติ) พร้อมด้วย Info View ที่ปรับแต่งได้และ Manager Views

4. ฟังก์ชันเสริมเกี่ยวกับ Full reporting template

ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนอันคุ้มค่า

จากการติดตั้ง MeasurLink® ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสามารถบันทึก และให้ข้อมูลย้อนหลังที่ถูกต้องแม่นยำแบบเรียลไทม์ ได้เร็วกว่าที่เคยรายงานให้ทราบก่อนหน้านี้ถึง 10 เท่า

Measurelink Console

ซึ่งภายในสิ้นปี 2019 MeasurLink® ถูกนำไปใช้และขยายไปสู่ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถเพิ่มอีก 30-50 แห่ง เพื่อรองรับการผลิตเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ นี่เป็นหนึ่งในผลประโยชน์อันล้ำค่าที่สุด

นอกจากนี้ MeasurLink® ยังขยายไปสู่กระบวนการวัดร่องซีลที่สำคัญด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ CNC Contracer จาก Mitutoyo เพื่อความมั่นใจว่ารูปทรงของร่องถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย MeasurLink®  และทำการตรวจสอบโดยวิศวกรการผลิต (Manufacturing Engineer) เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานผลิตเป็นไปตามลักษณะด้านความปลอดภัย ซึ่งระบบการวัดอย่างละเอียดที่ก่อนหน้านี้เป็นกระบวนการแบบแมนนวล ตอนนี้ได้กลายเป็นกระบวนการ CNC แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ จากใช้รอบเวลาในการวัด 45 นาที เหลือเพียง 5 นาที เท่านั้น และยังมีการพัฒนากลุ่มวิศวกรรมที่ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงกระบวนการโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทสามารถประเมิน ตรวจสอบ และรักษาระดับของเสีย (Scrap) และลดต้นทุนความสูญเสียภายในได้เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์

การเพิ่มระบบ MeasurLink®  เข้ามาทำให้ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของข้อมูลเหล่านี้ลดลงอย่างมาก เพราะคุณภาพและมาตรฐาน คือหัวใจของการผลิตและการแข่งขัน การวัดและตรวจสอบในระบบควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง จึงต้องเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลต่อการวัด เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำ

Case Study

Article by: Sumipol Co., Ltd. and MEGA Tech

Reference: https://www.sumipol.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *