Measurement

High Performance Handheld in Metal & Automotive

Share with

Article by: TBTS (Thailand) Co., Ltd. & MEGA Tech Magazine

บริษัท Tokyo Boeki Techno System ได้ทำการพัฒนาเครื่องวัด Flush & Gap แบบ Handheld รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อรุ่นว่า Gap Ninja ขึ้นมาได้สำเร็จในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยถูกพัฒนามาจากเครื่อง Master Eye รุ่นก่อนหน้า ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนานนับ 10 ปี  

ทางบริษัทนับว่า การตรวจสอบ Flush & Gap ในงานประกอบนั้น มีความสำคัญไม่แพ้การตรวจสอบแบบอื่น ๆ เพราะค่า Flush & GAP สามารถบ่งบอกถึงระดับของคุณภาพงานประกอบได้เป็นอย่างดี  จึงถือได้ว่าการตรวจสอบ Flush & Gap เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

สำหรับ concept ในการพัฒนาเครื่อง Gap Ninja นี้ มาจากในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานจะใช้ Taper

Gauge และ Level Gauge เพื่อเช็ค Flush และ Gap ซึ่งจะต้องทำการวัดทีละครั้ง และในการวัดนั้น เครื่องมืออาจสัมผัสหรือขูดกับชิ้นงานจนทำให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งค่าที่ได้อาจจะไม่เที่ยงตรง เนื่องจากขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้วัดเป็นส่วนใหญ่ เครื่อง Gap Ninja จึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ที่ว่า จะทำให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย Gap Ninja จะสามารถวัดทั้ง Flush และ Gap ได้ในการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว และผลการวัดที่ได้จะแสดงอยู่บนหน้าจอแสดงผลภายในเวลา 1.2 วินาที และยังสามารถโหลดข้อมูลผลการวัดที่ได้ออกมา เพื่อบันทึกหรือใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น ๆได้อีกด้วย นอกจากนี้ตัว Gap Ninja รุ่นใหม่ ยังสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน WiFi ได้สูงสุดถึงสี่เครื่องในคราวเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย Laser และกล้อง 2 ชุด ทำให้สามารถเก็บข้อมูลของขอบงานทั้งสองด้านได้อย่างสมบูรณ์ และมีความถูกต้องแม่นยำสูง

                ทั้งนี้ Gap Ninja สามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่าง ๆได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดการประกอบภายในรถยนต์และภายนอกตัวรถ อาทิ White Body หรือ CBU Car ก่อนออกจากLineผลิต รวมถึงการเช็ค CF และชิ้นงานก่อนนำไปประกอบ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่น ๆได้อีกเช่น การเช็คงานประกอบตู้เย็น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นต้น

                นอกจากจะออกแบบ Logic เพื่อทำการวัดได้หลากหลายรูปแบบแล้วนั้น ในส่วนของ Report ก็ได้ถูกสร้างมาอย่างยืดหยุ่น สามารถปรับเป็นรูปแบบต่าง ๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับหน้าตาของ Report เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ยังสามารถนำ VBA Macro มาใช้เพื่อดึงข้อมูลจาก Report แบบ CSV. File ที่ได้จากเครื่อง ไปยัง Report ที่ลูกค้ามีอยู่ได้   นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสำหรับใช้งานบน Server ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ส่งข้อมูล Report ไปยัง Server ที่ลูกค้ามีอยู่ได้เช่นกัน

                ณ ตอนนี้ Gap Ninja สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Standalone และเชื่อมต่อกับ Robot ที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงระบบโดยทีมงานของเราให้สามารถ Customized ได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในงานในรูปแบบ At-line หรือ Offline ได้อีกด้วย                 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เครื่อง Gap Ninja เป็นเครื่องมือวัด Flush & Gap แบบ Handheld ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการทำงานลง รวมถึงยังสามารถนำไปเชื่อมต่อกับ Robot เพื่อให้ทำการวัดแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย โดยทางบริษัททีบีทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด มีทีมงานเฉพาะด้านที่ไว้คอย Support ลูกค้าในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา หรือความต้องการต่าง ๆ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากเครื่องมือวัดที่ดีที่สุดแล้ว ทางเรายังมีบริการที่ดีที่สุดไว้รองรับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

Related Posts