Metal FAB - FORM

เทคโนโลยีเครืองพับเหล็กอัจฉริยะแห่งยุค 2021

Share with

โซลูชั่นอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด – คือสิ่งที่ผู้ผลิตโลหะแผ่นต่างมองหาในวันนี้ โซลูชั่นดี ๆ สำหรับ งานดัดพับขึ้นรูปโดยเครื่องพับเหล็กเป็นสิ่งที่มีความต้องการเป็นการเฉพาะ ผู้ผลิตเครื่องจักรมีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันความสามารถในการแข่งขัน

               จากผู้ผลิตที่เป็นร้านที่เล็กที่สุดไปจนถึงผู้ผลิต OEM ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ผลิตทุกรายต้องการผลิตชิ้นงานให้ออกมาเร็วขึ้นดีกว่าเดิม และคล่องตัวมากขึ้น ระบบการทำงานแบบ Lean, Just-In-Time, On-Demand และ อุตสาหกรรม 4.0 ล้วนเป็นคำนิยามที่ใช้ในบริบทนี้   “อัจฉริยะ” อาจเป็นคำสำคัญถัดไป

ผู้ผลิตโลหะแผ่นที่ต้องใช้วิธีการอันชาญฉลาดในเครืองพับเหล็ก โดยช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วของการผลิต ในขณะเดียวกัน วิธีการดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่นสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยในด้านวัตถุดิบและพลังงาน รวมทั้งระหว่างการขนส่งวัสดุ  จากการหารือกับลูกค้า ผู้ผลิตเครื่องพับเหล็กฝสังเกตเห็นว่าความยั่งยืนและการลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้กลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งนี้ก่อให้เกิดโซลูชั่นอัจฉริยะและการใช้เครื่องที่มีความอัจฉริยะยิ่งขึ้น

เครื่องพับเหล็กที่มีความอัจฉริยะยิ่งขึ้นจะผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ขจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดจนกลายเป็นศูนย์  ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตโลหะแผ่นจำเป็นต้องผลิตชิ้นส่วนมากขึ้นภายในกรอบเวลาเดียวกัน ต้องทำการสลับแผนการผลิตที่แตกต่างกันระหว่างการผลิตบ่อยครั้งเพื่อสามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้งานลักษณะดังกล่าวจำเป็นต้องใช้การบูรณาการความชาญฉลาดมากมายไว้ในตัวเครื่อง แต่จะทำอย่างไรที่จะบรรลุเป้าหมายของการกำจัดของเสียให้กลายเป็นศูนย์ จะทำได้อย่างไรที่จะเพิ่มความเร็วในการผลิตในเวลาเดียวกัน อะไรคืออุปสรรคที่จะเอาชนะ

เราเห็นสิ่งจำเป็น 3 สิ่งที่ต้องพึ่งโซลูชั่นอัจฉริยะ

1.   ชิ้นส่วน

2.   ผู้ใช้งาน

3.   เครื่องจักร

Bending 7 Axis Robot by Bystronic
Bending 7 Axis Robot

ชิ้นส่วน:   ซอฟต์แวร์ BySoft7  เป็นวิธีสุดยอดอัจฉริยะในการเขียนโปรแกรม

ทุกวันนี้ ผู้ผลิตโลหะแผ่นต้องการรูปแบบไฟล์ที่เชื่อถือได้ซึ่งผู้ผลิตเหล่านี้สามารถจัดเก็บข้อมูลชิ้นได้มากเท่าที่จะเป็นได้ รูปแบบไฟล์ DXF ล้าสมัยแล้วและแทบจะไม่สามารถจัดการกับข้อมูลชิ้นส่วนใด ๆ ได้ ตัวอย่าง เช่น บริษัท Bystronic ใช้ไฟล์ STEP 242 ซึ่งจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงข้อมูลวัสดุ  สิ่งดังกล่าวมีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณต่าง ๆ เช่น ความยาวที่แผ่ออกและการดีดตัวกลับได้มีการคำนวณอย่างถูกต้อง ปัญหาอื่น ๆในไฟล์ 3D คือ รัศมีดัดงอ: จาก 99% ของการดัดงอทั้งหมดตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวเลขที่ยังไม่ชัดเจน

เพื่อให้ได้รูปแบบแบนที่แม่นยำยิ่งขึ้น โปรแกรมจะคำนวณรัศมีใหม่ด้วยสูตรที่แตกต่างชัดเจนตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ในทำนองเดียวกัน โปรแกรมจะคำนวณค่าการดีดตัวกลับล่วงหน้าค่า วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหารัศมี ลดการหักงอ และปัญหาการดีดตัวกลับยิ่งไปกว่านั้น ลำดับการดัดขึ้นรูปที่สมบูรณ์แบบต้องได้รับการคำนวณโดยคำนึงถึงการจัดการชิ้นส่วนและความแม่นยำ  Bystronic’s BySoft7 สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้

เครื่องมือต่าง ๆ ก่อให้เกิดความท้าทายอีกประการหนึ่ง:  ผู้ผลิตโลหะแผ่นต้องการโปรแกรมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่พวกตนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง จัดเก็บไว้ที่ไหนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

ในฐานะโซลูชั่นอัจฉริยะ โปรแกรม Tool Optimizer ของ Bystronic จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตามลำดับของชิ้นส่วนต่างๆ  โปรแกรมจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเครื่องมือ จำนวนเครื่องมือที่กำหนดและน้ำหนักรวมที่ผู้ใช้งานจะต้องเคลื่อนย้ายระหว่างกะ โดยทั่วไป เวลาที่ตั้งไว้และน้ำหนักเครื่องมือที่ถูกเคลื่อนย้ายสามารถลดลงได้ถึง 30%

ลักษณะอัจฉริยะประการสุดท้ายของซอฟต์แวร์ Bystronic คือ สามารถติดตามทิศทางของเกรนได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเกรนส่งผลให้เกิดความแตกต่างของผลการดัดงอและมุมที่แตกต่างกัน เครื่องพับเหล็กของ Bystronic จดจำทิศทางที่ชิ้นส่วนวางซ้อนกันและสามารถปรับมุมได้ตามทิศทางนี้

BySoft7 Software Bystronic
BySoft7

ปัจจุบันลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองฝั่ง ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเลเซอร์ตัดรังเพื่อลดขยะวัสดุ ลูกค้ายังสามารถลดขยะชิ้นส่วนได้อีกด้วย  ขอบคุณโปรแกรมที่รู้ทิศทางการตัดรังและปรับมุมต่าง ๆ ให้เหมาะสม

ผู้ใช้งาน:   คุณสมบัติความช่วยเหลืออัจฉริยะที่เหนือความคาดหมาย

ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับงานที่ถูกกำหนด ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่จำกัดเกี่ยวกับความหลากหลายของ เครื่องดัด ขึ้นรูปในท้องตลาด เครื่องจักรและผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นในอดีต  Bystronic ช่วยผู้ใช้งานโดยลดขนาดข้อความให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นมีค่ามากกว่าเพียงคำพูด ข้อความที่เหลือจะแสดงเป็นภาษาท้องถิ่นของผู้ใช้งาน  Bystronic ช่วยโดยให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับตำแหน่งที่จะวางเครื่องมือไว้ตรงไหน

ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้โซลูชั่นอัจฉริยะสามารถดำเนินการด้วยกล้องระบบตรวจจับเครื่องมือแบบออปติคัล กล้องต่าง ๆ จะตรวจสอบเครื่องมือและแจ้งแก่ผู้ใช้งานทุกอย่างเท่าที่ต้องการจะทราบ  ระบบยังสามารถคำนวณโปรแกรมใหม่ทั้งหมดสำหรับการตั้งค่าเครื่องมือ  ในท้ายที่สุด ตัวเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติก็สามารถนำมาใช้สำหรับการผลิตอัจฉริยะขั้นสูงสุดได้ วิธีการนี้สามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้งานเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน จากนั้นหุ่นยนต์เปลี่ยนเครื่องมือจะวางเครื่องมือที่ถูกต้องในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ระบบการวัดความหนาของแผ่นของเรายังช่วยผู้ใช้งานเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องทำงานกับแผ่นโลหะที่มีขนาดความหนาที่หลากหลาย เครื่องจะวัดความหนาของวัสดุโดยอัตโนมัติและปรับแก้การเบี่ยงเบนจากค่าที่ตั้งของโปรแกรมไว้

นอกจากนี้ ความเป็นอัจฉริยะยังทำให้ Bystronic ดูแลเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ   ด้วยเซนเซอร์อัจฉริยะ Bystronic ตรวจสอบกำลังแรงอย่างต่อเนื่องและพิสูจน์ค่าที่วัดได้กับตรวจสอบค่าที่วัดได้กับค่าสูงสุดค่าที่ยอมรับได้ในพารามิเตอร์ของเครื่อง

Mobile Bending cell Xpert Bystronic

เครื่องจักร:   การปรับแก้การเปลี่ยนรูปอัจฉริยะ

เครื่องพับเหล็กจะเสียรูประหว่างกระบวนการดัดขึ้นรูป ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพับเหล็กอัจฉริยะของ Bystronic ปรับแก้การเสียรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการโก่งตัวของโครงด้านข้าง การโก่งตัวตามแนวดัด (Crowning) อุณหภูมิ และตำแหน่งชิ้นส่วน การปรับแก้โดยอัตโนมัติ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างการดัดขึ้นรูปตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือปรับ แก้ไขวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่สำคัญมากในฐานะเป็นระบบปรับแก้อัจฉริยะที่ทำให้การเสียรูปของเครื่อง Bystronic ให้เกิดความสมดุลโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้งานสามารถดัดขึ้นรูปส่วนใดก็ได้บนเครื่องใด ๆ และจะเกิดผลลัพธ์ที่เหมือนกันทุกประการเสมอ

ผลลัพธ์ คือ เครื่องพับเหล็กของ Bystronic ทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันซึ่งกันและกันและสามารถเปลี่ยนการผลิตจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ ดังนั้น สถานที่วางเครื่องของลูกค้าจึงมีความยืดหยุ่นสูง นี่คือประโยชน์ของโซลูชั่นอัจฉริยะ

Article by: Bystronic & MEGA Tech

Reference : www.bystronic.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *