กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน SIMTec เปิดอบรมหลักสูตร “Digital Manufacturing Program”

มุ่งค้นหาปัญหา แนวทางการวางแผน และตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs เเละให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ...

Continue reading

ส.อ.ท. จัดตั้ง “สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น” ยกระดับเศรษฐกิจสองประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เสริมสร...

Continue reading

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาบุคลากร ฝ่าวิกฤติโควิด-19

ขอเชิญผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ทางด้านการผลิตสมัยใหม่ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อ...

Continue reading