Cutting Tools Tips

High End of Insert Technology

Share with

Article by: Mapal (Thailand) Co. Ltd.  & MEGA Tech Magazine

การควบคุมและจัดการเศษโลหะ

เพื่อความแม่นยำในการขึ้นรูปวัสดุโลหะ

เพื่อความมั่นใจในการจัดการกับเศษที่หัก Mapal จึงได้พัฒนา Chip Guiding Stage ใหม่สำหรับการขึ้นรูปวัสดุที่เป็นโลหะ เพราะถ้าในระหว่างที่ขึ้นรูป เกิดมีเศษโลหะขนาดยาวเกิดขึ้นกับ Tool ที่ใช้ Guide Pad อาจจะส่งผลเสียต่อคุณภาพผิวงาน ความแม่นยำเที่ยงตรงของขนาด และความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และหากเศษโลหะที่มีขนาดยาวเข้าไปพันรอบ Tool ก็อาจจะส่งผลที่ทำให้เกิดความเสียหายได้

ด้วย Chip Guiding Stage แบบใหม่นี้ จะช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะ Geometry ที่ออกแบบมาพิเศษ ได้รับการปรับปรุงให้ดีที่สุด โดยอาศัยการวิเคราะห์แบบ FEM และการทดสอบในทางปฏิบัติแล้ว จึงทำให้เศษโลหะหักอย่างที่คุณมั่นใจได้ และจะไม่ทำให้ระบบงานอัตโนมัติต้องหยุดชะงักลง โดย Chip Guiding Stage แบบใหม่นี้สามารถใช้งานร่วมกับเม็ดมีดแบบ Indexable Inserts ที่มี AS Leads และตัวเคลือบผิวทุกชนิด นั่นหมายความว่า สามารถนำไปใช้ร่วมกับเม็ดมีดที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้ใช้แต่กับงานที่ทำอยู่เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี

With Chip Guiding Stage

การขึ้นรูปรูลึกโดยไม่เกิดการสั่นสะเทือน

โดยใช้เม็ดมีดแบบถอดเปลี่ยนได้

ในระหว่างการคว้านรูที่มีความลึกมาก หรือ ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เสถียร มักจะเกิดการสั่นสะเทือน และการสั่นสะเทือนนี้จะทำให้ผลกับคุณภาพของการคว้านรู และส่งผลเชิงลบต่ออายุของเครื่องมืออีกด้วย

เม็ดมีดแบบถอดได้ (Indexable Insert) ของ MAPAL แบบ Arc Shaped Land ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกำจัดการสั่นสะเทือนนี้ได้ และได้ผลลัพธ์ที่ดีมากในระหว่างที่ขึ้นรูปวัสดุที่เป็นเหล็กหล่อ MAPAL ได้รวมคุณสมบัติทางเทคนิคของ Arc Shaped Land เข้ากับความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของเม็ดมีดแบบกดทับ (Pressed Inserts) ผลลัพธ์ที่ได้คือ สิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับการคว้านโดยใช้เม็ดมีดแบบถอดได้ที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างยิ่ง

เม็ดมีดแบบถอดได้ (Indexable Inserts) แบบ Arc Shaped Land สามารถนำไปใช้ได้หลายด้าน เช่น ในการคว้านแบบกระบอก ในระหว่างที่ขึ้นรูป Crankshaft Bearing Journal ในการทำ Hydraulic Housing หรือ Gearbox สำหรับการชุดแปลงพลังงานลม เป็นต้น โดย Arc Shaped Land จะสัมผัสกับผนังของรูที่คว้าน (Bore Wall) ในระหว่างการขึ้นรูป และสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้งาน และผิวที่มารองรับนี้จะช่วยทำให้การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดย Arc Shaped Land จะเทียบได้กับ Arc Land Chamfer บนเครื่องมือรีมมิ่ง (Reaming Tool)

Related Posts