Cutting Tools Tips

The Power of Tool Management

Share with

Article by: Guehring (Thailand) Co., Ltd. & MEGA Tech Magazine

เกอร์ริ่งประสบความสำเร็จในการบริหารทูลส์ในระดับต่างๆ ทั่วโลกมานานกว่า 15 ปี บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวหรือกลุ่มสินค้าขนาดเล็ก หรือลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตกลุ่มสินค้าขนาดใหญ่ล้วนได้รับการสนับสนุนการทำงานจากเกอร์ริ่งอย่างเต็มที่ ด้วยความหลากหลายของงานและประสบการณ์ในโครงการของลูกค้าทั่วโลก เกอร์ริ่งจึงมีความเชี่ยวชาญสูงในการบริหารทูลส์และในสาขางานของตนเอง

ต้นทุนโดยตรงของทูลส์บ่งบอกถึงลักษณะการใช้ทูลส์ของบริษัทและเป็นเป้าหมายที่บริษัทต้องปรับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ต้นทุนทางอ้อมของทูลส์ซ่อนอยู่ในขั้นตอนการบริหารจัดการทูลส์งไม่มีความชัดเจนและวัดปริมาณได้ยาก แม้ต้นทุนทางอ้อมของทูลส์บางส่วนเกิดจากขั้นตอนที่จำเป็น เช่น การจัดซื้อ, การเก็บวัสดุ และอื่นๆ แต่บางส่วนก็เกิดจากข้อบกพร่องในการบริหาร

ต้นทุนทางอ้อมของเครื่องมือส่งผลต่อการผลิตของบริษัท เช่น การผลิตหยุดชะงักเนื่องจากขาดเครื่องมือ, ปริมาณและสถานที่เก็บทูลส์ไม่โปร่งใส, โฟร์แมนและผู้คุมเครื่องจักรใช้เวลาทำงานนานขึ้นเนื่องจากขาดทูลส์, การเก็บทูลส์ในคลังสินค้ามากหรือน้อยเกินไป, ประเภททูลส์กระจายหลากหลาย

เราขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการทูลส์ที่ต่างจากเดิม จากการบริหารตามหลักโลจิสติกส์แบบเดิมเป็นการบริหารเชิงเทคนิคที่ละเอียดขึ้นโดยทีมงานขนาดใหญ่ของเกอร์ริ่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มการผลิตตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การลดทูลส์/ต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทูลส์หรือทั้งสองอย่าง

ทีมบริหารทูลส์ของเกอร์ริ่งใช้ระบบการจ่ายทูลส์ซึ่งควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ GTMS ที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานง่าย, เร็วและตอบสนองได้ทันทีผ่านจอระบบสัมผัส ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานและตั้งระบบแยกได้ในทุกขั้นตอนการผลิต ซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายสต็อก, สามารถแนะนำการสั่งซื้อและประเมินตามเกณฑ์ต่างๆ รายงานที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดนี้เพิ่มศักยภาพของบริษัทในด้านต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานทูลส์หรือมากกว่านั้น ระบบอินเตอร์เฟซเชื่อมต่อกับระบบการบริหารสินค้าและสามารถเชื่อมต่อออนไลน์กับซัพพลายเออร์ด้วยระบบการสั่งอัตโนมัติ (หากจำเป็น)

ระบบทั้งหมดควบคุมโดยหน่วยโลจิสติกส์ GTMS ทำให้ใช้งานเครื่องจ่ายได้ง่ายและตอบสนองได้ทันที เช่น ผู้ใช้ที่มีระดับการอนุญาตให้เข้าใช้เครื่องต่างกันสามารถล็อกอินด้วยพินนัมเบอร์, บาร์โค้ด, RFID และข้อมูลเกณฑ์ชีวภาพ ผู้ใช้สามารถเก็บและบริหารจัดการทูลส์ตามระดับความปลอดภัยต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทระบบการจ่ายทูลส์ ( เช่น TM 326, TM 426, TM 526 และ TM 626) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ระบบ TM สามารถใช้งานร่วมกันได้และสามารถปรับตามความต้องการของลูกค้าเพื่อผลิตสินค้าแบบเดียวหรือกลุ่มสินค้าขนาดเล็กหรือใหญ่ ดังนั้นระบบการจ่ายทูลส์ TM ของเกอร์ริ่งจึงเป็นข้อได้เปรียบของการจ่ายทูลส์แบบอัจฉริยะและเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุด