Event, Event, Upcoming Events

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย’ โชว์ศักยภาพธุรกิจไทยใน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023”

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย’ โชว์ศักยภาพธุรกิจไทยใน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023”
Share with

Informa Markets’ Takes Thailand Industry to the World’s Stage with
‘Plastic & Rubber Thailand 2023’

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย’ โชว์ศักยภาพธุรกิจไทยใน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023” งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยาง แบบครบวงจรในประเทศไทย ร่วมผนึกกำลังพร้อมกับงานอินเตอร์แมค และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2023 ระดมผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ และกลุ่มพันธมิตร จากทั่วโลกกว่า 45,000 คน

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย’ โชว์ศักยภาพธุรกิจไทยใน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023”


นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของโลก จัดงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 450 งาน ใน 30 ประเทศและนำพาผู้ซื้อและผู้ขาย กว่า 15 อุตสาหกรรมทั่วโลกได้มาพบปะเจรจาธุรกิจ ประกาศจัดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023” ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดมลพิษในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันพลาสติก กล่าวถึง อุตสาหกรรมพลาสติกยังคงเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายทาง ด้วยแนวคิด บีซีจี โมเดล ส่งผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ต้องมีการปรับตัว ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ความยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยสำหรับในอนาคตอันใกล้ที่จะต้องคำนึงถึงมาตรการเรื่อง Net Zero ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น


นายวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) นั้นเกี่ยวพันกับเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้จากพืชใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมและลด Carbon footprint ของสินค้าลง


ด้าน นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ และกลุ่มพันธมิตร ให้ความสำคัญในการนำเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิต รวมถึงเพื่อร่วมเร่งผลักดันการลดคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติกและยางที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย’ โชว์ศักยภาพธุรกิจไทยใน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023”


งาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 : Plastic & Rubber Thailand 2023” จัดขึ้นในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยจะจัดร่วมกับงานอินเตอร์แมค งานแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อการผลิต และงานซับคอน ไทยแลนด์ ซึ่งรวบรวมผู้รับช่วงการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงสินค้า หรือ เข้าชมงาน ได้ที่ www.plasticrubberthailand.com