Executive’s Talk

14 Years … long collaborative relationship 7 strong partnership for Thai industry to globally competition

Share with

Article by: MEGA Tech

ด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานความร่วมมือและการสนับสนุนตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาของทั้ง 3 หน่วยงานคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) , สมาคมซับคอนไทยแลนด์ และ Intermach  ซึ่งต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือ การร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้เติบโตแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถในภาคการผลิตให้แข่งขันได้บนเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

    สำหรับงาน Intermach 2021 ที่จะจัดขึ้นภายในวันที่ 13-15 พฤษภาคมที่ BITEC Bangna ,  MEGA Tech จึงขอเป็นสื่อกลางในการสัมภาษณ์ผู้บริหารหลักทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีในช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ กลยุทธุ์ใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านนำไปต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมในยุค New normal ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

บทบาทและทิศทางของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับภาคอุตสาหกรรม Supporting Industry

Mr. Punlop Punyasiri
Director, Thai Enterprise Development Division Thailand Board of Investment (BOI)

               คุณพัลลภ บุญศิริ, ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ได้เล่าถึงความเป็นมาของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย “BOI ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงได้รวม 2 ส่วนงานเข้าด้วยกัน คือ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (หรือ BUILD เดิม) กับ กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ และตั้งชื่อใหม่ว่า “กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” ถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 ภาคส่วน ซึ่งจะมุ่นเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ทั้งด้านการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ ให้หันมาจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า และด้านการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพและมีความพร้อมไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างประเทศ CLMV และกลุ่มตลาดใหม่ เช่น เอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้เรายังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต และสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ Supply Chain ในอุตสาหกรรมเดิมที่เรามีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก พร้อมทั้งยังมุ่งขยายไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย เช่น อุตสาหกรรมระบบราง ดิจิทัล เครื่องมือแพทย์ และยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศเราให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้”

คุณพัลลภ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาทที่สำคัญของทาง กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย “ถ้าจะให้พูดถึงโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย จากตัวเลขที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนประมาณ 1,500 โครงการ เมื่อปี 2563 บริษัทรายใหญ่ที่เข้ามาขอรับการส่งเสริม เช่น “เกรทวอลล์” ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน และ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่มีการย้ายฐานการผลิตมาที่ไทย และอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการในระดับ Tier 2 หรือ Tier 3 ที่จะต้องปรับตัว และพัฒนาตนเอง เตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตให้สามารถเข้าสู่ Supply chain ในอุตสาหกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้”

กลุ่มเป้าหมาย Buyer ที่ทาง BOI ได้เชิญมาร่วมงาน Subcon Thailand 2021

“การจัดงาน Subcon Thailand 2021 เป็นงานใหญ่ประจำปีของเรา ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย และผลักดันให้งาน Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของงาน เป็นการรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุนไว้ อาทิเช่น ผู้ซื้อในกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและโลหะ พลาสติก ในขณะเดียวกันจะเน้นการขยายไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยมีจุดแข็งเพิ่มขึ้น หรือมีแนวโน้มการขยายตัวสูง และเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบสนองการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ดิจิทัล อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นต้น”

คุณพัลลภ ได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีความหวังว่า “ในปีนี้งาน Subcon Thailand 2021 เราคาดหวังว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานไม่ต่ำกว่า 1,300 คู่ และเกิดมูลค่าการเชื่อมโยงมากกว่า 5,000 ล้านบาท ครับ”

บทบาทและความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพและการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรม ในภาวะการระบาดของ COVID-19

Mr. Kiattisak Jirakajonvong
President, Thai Subsontracting Promotion Association

               คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์, นายกสมาคมไทยซับคอน ได้กล่าวถึงหน้าที่และการทำงานของทางสมาคม “สมาคมไทยส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย หรือเรียกสั้นๆ ว่า สมาคมไทยซับคอนนั้น กว่า 90% ของบริษัทสมาชิกในจำนวน 400 กว่า บริษัท ล้วนเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งสิ้น ในช่วงการระบาด Covid-19 ที่ผ่านมา สมาชิกจึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หลายราย รายได้เป็นศูนย์มีแต่รายจ่ายที่ต้องประคับประครองบริษัทตนให้อยู่รอด สมาคมฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงสมาชิกกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เราก็พยายามอย่างมากเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้ได้งานในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ผ่านการผลักดันของประธานคลัสเตอร์ทั้ง 5 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง 2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 3) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 4) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ 5) คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเราได้เข้าหาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และร่วมกันสร้างงานในคลัสเตอร์ทั้ง 5 อุตสาหกรรม ที่มาจากคนไทยเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง Covid-19 จากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สมาชิกก็ได้ต่อยอดมาผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ เช่น PAPRs ที่ช่วยฟอกอากาศป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เวลาปฏิบัติหน้าที่ หรืออุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์บางรายการที่ต้องใช้แล้วทิ้ง ซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมนั้นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด เป็นต้น

Highlight อันโดดเด่นที่นำมาจัดแสดงในงาน SUBCON THAILAND

               สมาคมไทยซับคอน จะโชว์ศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เห็นถึงฝีมือและคุณภาพในการผลิตชิ้นงาน อุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ที่ได้กล่าวไว้ ได้แก่ 1) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง 2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 3) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 4) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ 5) คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม ทุกท่านจะได้เห็นว่าคนไทยนั้นสามารถทำได้ และทำได้ดี ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลก การจัดงาน Subcon Thailand 2021 ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมชมงาน จะได้เห็นตัวอย่างชิ้นงานและเทคโนโลยีการผลิตโดยคนไทยในอุตสาหกรรม S-Curve ทั้ง 5 และหากใครสนใจอยากจะเข้าร่วมคลัสเตอร์กับสมาคมไทยซับคอน ก็มาพบกันได้ในงาน Subcon Thailand 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2564 นี้ที่ไบเทค

SUBCON THAILAND 2021 ภายใต้หัวข้อ … THE GLOBAL’S SOURCING EXCELLENCE

Mr. Sanchai Noombunnam
Deputy Managing Director, Informa Markets

คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ, รองกรรมการผู้จัดการบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้กล่าวถึง หัวข้องาน Intermach 2021 และรูปแบบการจัดงาน “งานซับคอน ไทยแลนด์ ปีนี้มาพร้อมกับแนวคิด “THE GLOBAL’S SOURCING EXCELLENCE” เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมคุณภาพและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ที่ผู้ผลิตและผู้ซื้อใช้เป็นเวทีเพื่อพบปะเจรจา หาคู่ค้าธุรกิจใหม่ๆ หรือการเข้ามาสรรหาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทั้งโลกยังคงเผชิญอยู่นั้น ส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน รวมถึงผู้ชื้อจากหลายประเทศมีข้อจำกัดในการเดินทางมาร่วมงาน ผู้จัดงานฯ จึงประยุกต์การจัดงานในรูปแบบไฮบริดจัดงาน ผสมผสานระหว่างการจัดงานบนพื้นที่จริง และรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching Program) นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบได้แล้ว ยังสามารถพบปะพูดคุยกันกันผ่านระบบวิดีโอได้อีกด้วย ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมจับคู่ธุรกิจแบบออนไลน์ได้

นอกจากนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เป็นผู้จัดงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมออกงานและชมงาน มีมาตรการในการคัดกรองและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆตามที่รัฐบาลกำหนด แนวทางปฏิบัตินี้ไม่เพียงเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยจากการดูแลสุขลักษณะอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ และเรายังมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและให้ความสำคัญตามมาตรฐานของ Informa AllSecure เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอีกด้วย” คุณสรรชาย กล่าวย้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *