Executive’s Talk

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Share with

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสายอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปีนี้เป็นปีสำคัญอีกวาระครบรอบ 35 ปีของสุมิพล ถือได้ว่าได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานและได้สั่งสมประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิตอัจฉริยะซึ่งประกอบด้วยระบบอัตโนมัติและเชื่อมต่อข้อมูลในการพัฒนาการผลิตและการลดต้นทุน สุมิพลมีความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายก็คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถรองรับความต้องการทุกด้าน กล่าวได้ว่าสุมิพลเป็นศูนย์รวมของเครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่พร้อมสรรพ (The Total Industrial Service Provider) สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ”

               ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอุตสาหกรรมต่างประสบปัญหาหนัก จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบัดนี้ค่อยๆ คลี่คลายดีขึ้นแล้ว จึงเป็นโอกาสที่ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเข้าใจและมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย สุมิพลได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระยะปานกลาง 3 ปี (2565-2567) โดยใช้สโลแกนว่า “Agile Technology” ซึ่งหมายถึงความคล่องแคล่วว่องไวและกระตือรือร้นในการปรับตัวสู่ความเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยี (Tech Company) เพื่อการทำงานที่สอดคล้องและประสานงานกัน ซึ่งจะเพิ่มความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านการให้บริการเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

               ในฐานะที่สุมิพลเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรม โดยหน้าที่แล้วก็จะต้องดูแลช่วยเหลือลูกค้าในด้านการนำสินค้าไปใช้อย่างถูกต้อง การให้ความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคด้วยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งสุมิพลได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จากประสบการณ์อันยาวนานทำให้สุมิพลมองเห็นว่าการจะจัดการฝึกอบรมให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรจะต้องทำในรูปแบบใด ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล” (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC)

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ SIMTEC

               สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ SIMTEC เป็นการต่อยอดและขยายมิติทางด้านการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการฝึกอบรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ลงลึกกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือ อย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถขยายหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยรองรับกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย สุมิพลตัดสินใจเป็นแกนหลักในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนรวม 14 องค์กร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการจาก 7 กระทรวงและหน่วยงานภาคเอกชนอีก 7 แห่ง พร้อมทั้งขอการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ชั้นนำเกือบ 20 บริษัท นำมาติดตั้งใน Learning Factory ของ SIMTEC โดยสุมิพลเป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งตัวสถาบันขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ EEC และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2562 ช่วงแรกที่โควิด-19ระบาดต้องจัดในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) กระนั้นก็ตามจนถึงบัดนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานรวมแล้วกว่าหมื่นคนจากหลายร้อยบริษัท คาดว่าการดำเนินงานจะสามารถทำได้มากยิ่งขึ้นในปี 2566 เป็นต้นไป SIMTEC ในภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) สมัยใหม่ได้เริ่มบทบาทในการเป็นกลไกที่สำคัญในเรื่องการฝึกอบรมจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี SIMTEC ยังได้จัดทำความร่วมมือกับสถาบันภายนอกโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ SIMTEC

               “ผมในฐานะประธานกรรมการ SIMTEC มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือในกิจกรรมด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเกิดความคุ้นเคยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้คณาจารย์มองเห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรอันเป็นสิ่งสำคัญที่มีประโยชน์สูงยิ่งสำหรับสังคมและประเทศชาติ คิดว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นหนึ่งในโอกาสที่ทำให้ผมได้รับเกียรติเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Honorary Doctorate in Engineering Program, Industrial Engineering) จากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีนี้ (ได้รับพระราชทานปริญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งผมและครอบครัวมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติอันทรงคุณค่า ผมขอปาวารณาตัวที่จะเดินหน้าการพัฒนาบุคลากรโดยจะใช้ SIMTEC เป็นฐานหลักส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป และพร้อมที่จะขยายความร่วมมือไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยไม่มุ่งเน้นในการแสวงหากำไร เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง” คุณจิระพันธ์ กล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นบริษัทสุมิพล

Article by: Sumipol Corporation Limited & MEGA Tech

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *