Executive’s Talk

บทบาทใหม่ครั้งสำคัญของเฮกซากอนในเขต AEC (HEXAGON in AEC)

Share with

Article by: MEGA Tech

MEGA Tech ได้รับเกียรติในการสัมภาษณ์ คุณ Terrence Lim ตำแหน่ง Managing Director, AEC ซึ่งขณะนี้ประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เกี่ยวกับบทบาทใหม่ในการบริหารงานของ HEXAGON เขต AEC ในปีนี้  

บทบาทและความรับผิดชอบอันท้าทายของการบริหารงานในเขต AEC 

คุณ Lim กล่าวอย่างเป็นกันเองว่า “บทบาทหลักที่ต้องรับผิดชอบใน HEXAGONเขต AEC คือการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและให้คำปรึกษากับผู้จัดการประเทศแต่ละสาขา เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย , เวียดนาม และไทย นอกจากนี้ เราในฐานะบริษัทแม่ จะทำหน้าที่ในการวางกลยุทธ์ภาพรวมซึ่งจะช่วยส่งเสริมและผลักดันความสำเร็จให้กับHEXAGON Manufacturing Intelligence division รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เราให้บริการด้วย ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ วิสัยทัศน์ของเรา ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ผลิตในประเทศนั้นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของระบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำได้อย่างไร” 

คุณ Lim กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ ทีมงานของ HEXAGONยังเปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ท้าทาย และสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด ด้วยการใช้เทคนิคเฉพาะสำหรับงานที่มีความจำเพาะสูง เช่น งานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทำงานกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนการผลิตนั้นๆ เป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง” 

เป้าหมายการขยายธุรกิจในปี 2564 ได้เน้นการทำงานร่วมกันในกระบวนการผลิตของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเน้นการทำกลยุทธ์แบบ Go-to-Market เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้ตรงตามเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยโซลูชั่นอันชาญฉลาดของเรา  ควบคู่ไปกับการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าไปพร้อมๆกัน

เครื่องมือวัดสามมิติ CMM HEXAGON

พร้อมช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมายแม้ในยุค COVID-19

การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานของ HEXAGON เพราะเราเข้าใจดีว่าเครื่องจักรและระบบการจัดการที่ดี เป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำกำไรให้ลูกค้าได้ โดยเฉพาะเมื่อเครื่องจักรทำงานได้ดีและเต็มประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีปรัชญาประจำบริษัทที่สำคัญในการให้บริการก็คือ ความมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่ว่าโดยวิธีการใด เราต้องทำให้การควบคุมกระบวนการผลิตนั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรัชญาข้อนี้เอง ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและได้รับการไว้วางใจเสมอมา ในขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการที่เราในฐานะผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว และต้องจัดเตรียมการบริการที่ช่วยให้ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีศักยภาพด้านการผลิต รวมถึงประสิทธิผลที่ดีมีคุณภาพเช่นเดิม โดยแม้ว่าจะมีพนักงานประจำโรงงานลดน้อยลงก็ตาม, การเพิ่มโซลูชันที่รองรับการผลิตแม้ไฟดับ , การเพิ่มระบบอัตโนมัติสำหรับการขนถ่ายชิ้นส่วน รวมถึงการบริการการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดแม้ไม่ได้เดินทางเข้ามาในสถานที่โรงงาน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ายังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีอุปสรรคที่เกิดจากโควิด -19 นอกจากนี้ เรา HEXAGON ยังมีขั้นตอนการให้บริการแบบเชิงรุกคือการอัปเกรดเครื่องมือวัดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้เรา HEXAGON ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กลุ่มลูกค้าที่เราให้บริการเพื่อช่วยเพิ่มทักษะด้านการทำงานของพนักงานในโรงงานของลูกค้าให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือว่าสำคัญมากในแง่ของการพัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐานของสายการผลิต

HEXAGON Manufacturing Intelligence division

แผนการขยายธุรกิจอันยิ่งใหญ่ในเขต AEC อีก 3 ปีข้างหน้า 

คุณ Lim กล่าวว่า  “ เนื่องจาก HEXAGONเป็นผู้นำด้านมาตรวัดวิทยาในเขต AEC อยู่แล้ว ผมลองจินตนาการว่า อีกสามปีนับจากนี้ ลูกค้าคงจะจดจำว่า HEXAGON คือผู้นำ , ผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ , ผู้ให้บริการด้าน Integrated devices & Software solutions ที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลที่จะช่วยขยายกำลังการผลิตของเขาให้เติบโตยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชั่นที่ครบวงจรของเราจะทำให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำในทุกขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการผลิต และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบอัติโนมัติ , ระบบนิเวศวิทยา เพื่อเพิ่มความเป็นอัจฉริยะในสินค้าของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป ”

HEXAGONมีสินค้าหลากหลายที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เช่น ซอฟต์แวร์ CAE ที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำนายการจำลองใช้งานจริงของวัสดุและชิ้นส่วนในภาคอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดอ่อนสูง   อนึ่ง ระบบ CAM ยังถูกวางตัวไว้ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหลายแกนที่มีความซับซ้อน และมีความละเอียดอ่อน รวมถึงยังถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์มาตรวิทยาที่มีความจำเพาะสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกหลากหลายชนิด

คุณ Lim กล่าวปิดท้ายด้วยความมุ่งมั่นว่า  “ HEXAGONตั้งใจจะมุ่งเน้นนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็สามารถแก้ปัญหาความท้าทายได้โดยใช้ Contextual data และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย รวมถึง เราจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อเพิ่มยกระดับกระบวนการผลิตของลูกค้าให้มีความก้าวล้ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างชาญฉลาดแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน ”

HEXAGON Manufacturing Intelligence division-1

Reference : www.hexagonmi.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *