Industry 4.0

Toward Thailand Industry 4.0: Smart Livestock Monitoring Use Case

Share with

ขณะที่ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นนั้น ในฝั่งของผู้ผลิตก็กำลังเผชิญอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดด้านพื้นที่การเพาะปลูกและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ (IoT) และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อขั้นสูงนั้น คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารสำหรับวันนี้และในอนาคต

Illustration of a smart farming adoption.
Source: The future of smart agriculture projects, World Agriculture.

McKinsey รวบรวมแนวทางการประยุกต์แนวคิดการเกษตรอัจฉริยะ ได้ข้อสรุปออกมาเป็น 5 แนวทาง ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เป็นเวลาที่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ยกระดับกำลังพัฒนาและถูกนำไปใช้ จึงมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงจากต้นทุนที่ต่ำซึ่งทั้งยืดหยุ่นและยั่งยืน แนวทางการประยุกต์แนวคิดการเกษตรอัจฉริยะดังกล่าวนี้ ประกอบไปด้วย การตรวจสอบพืชผล การตรวจสอบปศุสัตว์ การจัดการอาคารและอุปกรณ์ การทำฟาร์มแบบโดรน และเครื่องจักรสำหรับการทำฟาร์มแบบอัตโนมัติ ซึ่งบทความนี้ได้กล่าวถึงแนวทางการปศุสัตว์อัจฉริยะโดยยกตัวอย่างเป็นกรณีพิเศษ

Connectivity spectrum and value proposition
Source: Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth, McKinsey Center for Advanced Connectivity and Agriculture Practice

คุณค่าที่ได้จากการประยุกต์แนวคิดการเกษตรอัจฉริยะ ตั้งอยู่บนหลักการรากฐานที่สำคัญ ได้แก่ ประสิทธิภาพแรงงาน ประสิทธิภาพของอินพุต ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และพัฒนาการในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร คาดว่าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเพื่อการเกษตรนี้ จะสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ GDP ของโลก และนี่นับว่าเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการเกษตรให้สูงขึ้นประมาณ 7 ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าเพิ่มเหล่านี้จะได้มาก็ต่อเมื่อมีการลงทุนระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูงเพื่อการเกษตร ทว่าการลงทุนที่ว่านี้แทบจะปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน

เวชศาสตร์ป้องกันและการค้นหาติดตามทุพภาวะในสัตว์นับว่าเป็นหัวใจของระบบการบริหารจัดการงานปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ชิปและเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับร่างกายที่วัดอุณหภูมิ ชีพจร และความดันโลหิต เมื่อประงานการทำงานกันจะประกอบสร้างเป็นสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์เชิงลึก เช่น การตรวจหาความเจ็บป่วยในหมู่ประชากร เพื่อนำไปสู่หนทางป้องกันการแพร่เชื้อในประชากรปศุสัตว์

การประกอบสร้างจากเทคโนโลยีนานนับชนิด นำมาสู่อุปกรณ์สวมใส่ให้แก่ปศุสัตว์ที่สามารถตรวจสอบสัญญาณชีพ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย และระบุตำแหน่งตัวเองได้ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภายในโรงเรือนร่วมกับข้อมูลสัญญาณชีพจากเซ็นเซอร์บนตัวปศุสัตว์ สามารถใช้เพื่อควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศในโรงเรือนแบบอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีของปศุสัตว์และของโรงเรือน ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น จะเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ตรวจจับได้จากเซ็นเซอร์ ผนวกกับอัลกอริธึมหลักการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถแยกแยะตรวจจับความผิดปกติ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือแม้กระทั่งให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามเป้าหมายการผลิต

Agriculture connectivity use cases and estimated range of potential new global GDP value
Source: Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth, McKinsey Center for Advanced Connectivity and Agriculture Practice
Agriculture connectivity could unlock more than $500 billion in GDP by 2030
Source: Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth, McKinsey Center for Advanced Connectivity and Agriculture Practice
Architecture of IoT-based cow health monitoring system.
Source: Unold O. et al. (2020) IoT-Based Cow Health Monitoring System. In: Krzhizhanovskaya V. et al. (eds) Computational Science – ICCS 2020. ICCS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12141. Springer, Cham.

ระบบตรวจสอบทางเกษตรปศุสัตว์ยังสามารถประกอบขึ้นใช้งานเองได้ โดยอาศัย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบคลาวด์ และระบบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ทั้งนี้องค์ประกอบฮาร์ดแวร์จะมีส่วนประกอบย่อยคืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ฮับซึ่งเป็นจุดรวมและกระจายสัญญาณ จุดเชื่อมต่อไร้สาย และตัวเราเตอร์ระบบ GSM  สำหรับองค์ประกอบระบบคลาวด์นั้นหมายถึงเครื่องแม่ข่ายประมวลข้อมูลทั้งหมด ซึ่งสามารถเช่าได้จากผู้ให้บริการคลาวด์ทั่วไป

User interfaces of livestock management applications available in the market
Source: Providence Data Technologies and Smart Cow – Dairy Management System

ตัวแอปพลิเคชั่นทำงานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์สวมใส่สามารถระบุและแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์สูญหาย การเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในอาหาร ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดผู้ใช้สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจตรา ติดตาม หรือวัดประสิทธิภาพการจัดการระบบปศุสัตว์ได้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การสืบพันธุ์ สุขภาพ และอาหาร ฯลฯ ในปัจจุบันผู้ให้บริการต่างก็มีโซลูชันที่หลากหลายปรับแต่งได้ที่สนองต่อทุกความต้องการ ประหยัดค่าใช้ทางด้านอุปกรณ์

ในโลกของการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรไม่เพียงแต่เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยการตัดสินใจที่ดีกว่า ส่งดีต่อผลการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ และนี่คือเส้นทางสู่การแปรรูปทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร เกิดการสั่งสมของความรู้ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่แนวคิดกระบวนการอัตโนมัติในอนาคตอันใกล้ได้

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *