Manufacturing Trends

Internet of Medical Things (IoMT): The Megatrend that Revolutionizes Healthcare

Share with

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดและข้อมูลที่ผลิตออกมาจากอุปกรณ์เหล่านั้นได้เติมเชื้อเพลิงให้กับอุตสาหกรรม Internet of Medical Things (IoMT) ที่กำลังเฟื่องฟู ตามที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ Grand View Research คาดการณ์ว่าภายในปี 2024 ตลาดอุปกรณ์สวมใส่และการติดตามผู้ป่วยระยะไกลจะเติบโตถึง 612 พันล้านดอลลาร์

The IoMT market is forecasted to experience a nearly four-fold increase between 2017 and 2022, support ed by increased adoption and availability of 5G
Source: Grand View Research and Deloitte, compiled by T-Mobile for Business, T-Mobile

บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ (MedTech) ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทต่าง ๆ มากกว่า 500,000 ชนิด ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบสวมใส่ (เช่น แผ่นแปะผิวหนัง ปั๊มอินซูลิน และเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด) อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดฝัง (เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจด้วยหัวใจแบบฝัง) และแบบติดตั้งอยู่กับที่ (เช่น อุปกรณ์เฝ้าบ้าน อุปกรณ์ถ่ายภาพที่เชื่อมต่อ และเครื่องสแกน)

Healthcare ecosystems of the future will be centered on the patient (McKinsey)
Source: The next wave of healthcare innovation: The evolution of ecosystems, McKinsey

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมภาคการดูแลสุขภาพเอง ได้คำนึงถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี IoT มากขึ้น อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าในการประมวลผลและพลังการประมวลผล เทคโนโลยีไร้สาย และเทคโนโลยีย่อขนาด ทั้งหมดนี้ล้วนขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบต่อเชื่อม ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์เกือบทุกประเภท

Healthcare access and quality index, 2015
Source: Institute for Health Metrics and Evaluation, compiled by Our World in Data, a project of the Global Change Data Lab

ตามรายงานของ Mordor Intelligence คาดว่าตลาด Internet of Medical Things (IoMT) จะทะยานถึง 23.4% ตาม CAGR ในช่วงที่คาดการณ์ไว้ในปี 2021 – 2026 โดยตลาดอุปกรณ์การแพทย์ IoT คาดว่าจะเติบโตที่สูงสุดในเอเชียแปซิฟิกในช่วงเวลาคาดการณ์ โครงการของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ที่จะส่งเสริม eHealth การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น และความต้องการการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ประชากรที่มีโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น การใช้สมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น และการแผ่ขยายของโครงข่ายเชื่อมต่อขั้นสูงในประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังมีผู้จำหน่ายรายใหญ่หลายรายในตลาด IoT ซึ่งทุ่มเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

Significant IoMT market growth predicted
Source: Medtech and the Internet of Medical Things: How connected medical devices are transforming health care

อย่างไรก็ดีข้อมูลที่น่าตกใจคือ ระหว่างปี 2552 ถึง 2563 มีรายงานถึงสำนักงานสิทธิพลเมืองว่ามีการละเมิดการเข้าถึงข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลสูงถึง 3,705 ครั้ง แต่ละครั้งมีข้อมูลเวชระเบียนไม่น้อยกว่า 500 เวชระเบียน การละเมิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสูญเสีย การโจรกรรม  หรือการเปิดเผยข้อมูลการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนถึง 268,189,693 เวชระเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเทียบแล้วเป็นจำนวนถึง 81.72% ของประชากรในสหรัฐอเมริกา เฉพาะในปี 2018 เพียงปีเดียว มีการรายงานการละเมิดข้อมูลด้านสุขภาพ 500 ครั้งขึ้นไปในอัตราประมาณ 1 ครั้งต่อวัน และเพิ่มเป็นสองเท่าในเดือนธันวาคม 2020

Internet of medical things – growth rate by region (2019-2024)
Source: Internet Of Medical Things (IoMT) Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021 – 2026), Mordor Intelligence
IoMT market concentration
Source: Internet of Medical Things (IoMT) Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021 – 2026), Mordor Intelligence

สรุปแล้ว ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งต่อความแพร่หลายของการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพดิจิทัลไปใช้อย่างรวดเร็วคือการกำกับดูแลข้อมูล เนื่องจาก IoMT นำมาใช้จัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ประเด็นสำคัญที่จะละเลยไม่ได้คือต้องมีการรับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในยุคที่การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์อย่างไม่ลดละ การรักษาความปลอดภัยเบอร์ที่มั่นคงแข็งแกร่งมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อ ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และความปลอดภัยของข้อมูล การละเมิดข้อมูลแม้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจมีผลกระทบตามมาในวงกว้าง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อปิดช่องว่างนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบนิเวศ IoMT

Healthcare records exposed by year
Source: Healthcare Data Breach Statistics, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) Journal

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *