Metal Cut

ทางออกที่มีคุณภาพสำหรับงานโลหะด้วยเครื่องแมชชีนนิ่งแบบเสาคู่

Share with

Article by: MC STAR CO., LTD. & MEGA Tech Magazine

ว่าด้วยแนวคิดด้านเครื่องจักร เราเรียกอุตสาหกรรมเครื่องจักร CNC ว่า “เครื่องจักรแม่แบบ” เพราะเครื่องจักร
ทุกรุ่นทำจากเครื่องจักร CNC โดยเฉพาะที่ระบุว่าเป็น “เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่”

                ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตเครื่องจักรชาวไต้หวันได้ใช้เครื่องจักรยุโรปหรือญี่ปุ่นเป็นหลัก “เครื่องจักรแม่แบบ” เพื่อแปรรูปโครงสร้างของเครื่องจักร และเครื่องจักรดังกล่าวทำให้ไต้หวันกลายเป็นประเทศส่งออกเครื่องจักรอันดับ 5
ซึ่งเหตุผลหลักนั้นขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ “เครื่องจักรแม่แบบ” ในการผลิตสินค้าของเครื่องจักรที่ถูกต้องได้อย่างน่าพึงพอใจ แต่แนวคิดดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตเครื่องจักรชาวยุโรปบางรายเริ่มใช้เครื่องจักรไต้หวันเป็น “เครื่องจักรแม่แบบ” โดยมีการคัดเลือกแบบเดียวกันคือ “โฟร์สตาร์”

                เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดพิเศษของลูกค้า ความแม่นยำทางเรขาคณิตและความแข็งแกร่งที่ดีเป็นเพียงสภาวะพื้นฐาน เนื่องจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโฟร์สตาร์มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักรเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษเป็นอย่างมาก เช่น การแปรรูปชิ้นงานขนาดใหญ่ การทำร่องแบบบางและแม่นยำ การผลิตที่มีความทนทานและผลิตภาพสูง
ทีมโฟร์สตาร์สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันของลูกค้าได้ โปรดให้เราแบ่งปันเรื่องราวของโฟร์สตาร์นี้กับท่าน

  1.  DANIELI® GROUP ประเทศอิตาลี

                DANIELI® เป็นกลุ่มผลิตเครื่องจักรทำเหล็กกล้าและโรงงานผลิตโลหะระดับโลกสัญชาติอิตาลี ซึ่งได้ให้โฟร์สตาร์ออกแบบและผลิตเครื่องแมชชีนนิ่งแบบเสาคู่ขนาดใหญ่สำหรับการแปรรูปโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องจักร
 โดยมีข้อกำหนดอย่างละเอียดดังนี้

ก.      ขนาดสูงสุดของชิ้นส่วน: 22 x 4.8 x 3.5 เมตร

ข.      น้ำหนักสูงสุดของชิ้นส่วน: 220 ตัน

ค.      แรงบิดสปินเดิลมอเตอร์สำหรับงานหนัก: 100 กิโลวัตต์, 10,000 นิวตันเมตร

ง.       หัวกัดสำหรับงานหนักเพื่อความต้องการด้านการแปรรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรที่แตกต่างกันจำนวน 10 หน่วย

จ.      เครื่องมือ ATC จำนวน 210 ชิ้น

                โฟร์สตาร์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและผลิตรุ่น SDW-48220 สำหรับ DANIELI® โดยเครื่องจักรนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระยองและทำงานได้อย่างราบรื่นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน DANIELI® มีความพึงพอใจเพราะ SDW-48220 (X/Y/Z/W 22/4.8/1.5/2 เมตร) ได้ช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดเวลาในการผลิตได้เป็นอย่างมาก และความแม่นยำของชิ้นส่วนเครื่องจักรของ DANIELI ยังทำให้ลูกค้าของ DANIELI® ได้ผลประโยชน์มากขึ้น

2.  MESSER® CUTTING SYSTEM ประเทศเยอรมนี

MESSER® เป็นกลุ่มเครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์/พลาสมาสัญชาติเยอรมัน เครื่องจักรเครื่องแรกที่ MESSER®
ได้ร้องขอให้โฟร์สตาร์ผลิตคานขวางเครื่องเลเซอร์มีดังนี้

–        ความยาวของคาน: สูงสุด 8,400 มิลลิเมตร ความกว้างของคาน: 860 มิลลิเมตร

–        ค่าความทนทานของการทำร่อง: ความยาวเต็มที่ 10 ไมโครเมตร

–        ความกว้าง: 8 มิลลิเมตร และความลึก: 12.5 มิลลิเมตร ตลอดความยาวในการติดตั้งหนึ่งแห่ง

–        การกัดแนวดิ่ง/แนวนอนในการติดตั้งหนึ่งแห่ง

                ตามข้อกำหนด โฟร์สตาร์ได้ออกแบบ HRP-1390 (X/Y/Z 10/1.3/0.8 เมตร) ปี พ.ศ. 2555 สำหรับข้อกำหนดพิเศษของตน ซึ่งหลังจากผ่านการรับรองจาก MESSER® โฟร์สตาร์ได้จัดซื้อเครื่องจักรเครื่องที่สอง SD-42120 (X/Y/Z 12/4.2/1.5 เมตร) ปี พ.ศ. 2555 และเครื่องจักรเครื่องที่สาม SD-4280 (X/Y/Z 8/4.2/1.5 เมตร) ปี พ.ศ. 2562 โดยโฟร์สตาร์สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของประเทศเยอรมนีและเพิ่มผลิตภาพของกลุ่มเลเซอร์ MESSER®

3.  NUKON® LASER METAL CUTTING SYSTEM ประเทศตุรกี

                NUKON® เป็นกลุ่มเครื่องตัดโลหะด้วยเลเซอร์สัญชาติตุรกี เครื่องจักรเครื่องแรกที่ NUKON® ได้ให้
โฟร์สตาร์ผลิตโครงเครื่องเลเซอร์ที่มีความแม่นยำตามที่ร้องขอเป็นพิเศษมีดังนี้

–        ความยาวของรางเลื่อน: 9,000 มิลลิเมตร ความกว้างสูงสุดของคาน: 3,060 มิลลิเมตร

–        ความแม่นยำทางเรขาคณิต: 0.05 / 9,000 มิลลิเมตร ความแม่นยำที่โฟร์สตาร์ได้รับ: 0.031 / 9,000 มิลลิเมตร

–        การกัดแนวดิ่ง/แนวนอนในการติดตั้งหนึ่งแห่ง

                ตามข้อกำหนด โฟร์สตาร์ได้ออกแบบ SD-3290 (X/Y/Z 9/3.2/1.4 เมตร) ปี พ.ศ. 2554 สำหรับข้อกำหนดพิเศษของตน ซึ่งหลังจากผ่านการรับรองคุณสมบัติจาก NUKON® โฟร์สตาร์ได้ร้องขอและจัดซื้อ SD-42120 (X/Y/Z 12/4.2/1.5 เมตร) ปี พ.ศ. 2558 ขนาดใหญ่ขึ้น โดยโฟร์สตาร์สามารถตอบสนองความต้องการตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สำคัญของ NUKON® และตอบสนองได้มากกว่าที่กลุ่มเลเซอร์ NUKON® ร้องขอ เครื่องจักรจึงทำงานได้อย่างราบรื่นใน NUKON®

4. JANUS® MARINE GROUP ประเทศโปแลนด์

                JANUS® MARINE GROUP เป็นผู้ผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในประเทศโปแลนด์ ชิ้นส่วนและท่อทุกชิ้นต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติด้านความแม่นยำและความแข็งแกร่งต่อการกระแทกของคลื่นนอกชายฝั่ง
ทุกช่วงเวลา จึงมีความเชื่อมั่นในโฟร์สตาร์และเลือก SD-36180 (X/Y/Z 18/3.6/1.4 เมตร) ปี พ.ศ. 2555 เมื่อชิ้นส่วนทั้งหมดได้รับการรับรองคุณสมบัติสำหรับมาตรฐาน JIM นอกจากนี้ JANUS® MARINE GROUP ได้ติดตั้งเครื่อง SD-42050 + 5A (X/Y/Z 5/4.2/1.5 เมตร) ที่ทำงานพร้อมกัน 5 แกนเพื่อให้เกิดการแปรรูปชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

5.  DEES PRESS MACHINERY ไต้หวัน

                DEES® PRESS MACHINERY เป็นผู้ผลิตเครื่องปั๊มที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน โดยในแผนงานเดิมนั้นมีความต้องการที่จะจัดซื้อเครื่องคว้านยุโรปเพื่อผลิตโครงสร้างและชิ้นส่วนของตน แต่เราได้ออกแบบหัวกัดพิเศษโดยไม่เข้าแทรกแซงน้ำหนักซึ่งจะทำให้เกิดการตกหล่นของเครื่องคว้าน นอกจากนี้ DEES ได้เลือกและให้ความเชื่อมั่นใน SD-48120 (X/Y/Z 12/4.8/2.0 เมตร) ปี พ.ศ. 2562 ของโฟร์สตาร์

ด้วยความเชื่อมั่นและการได้รับความไว้วางใจของผู้ผลิตเครื่องจักรรายใหญ่ จึงส่งผลให้โฟร์สตาร์ได้พัฒนาและออกแบบตามข้อกำหนดและความต้องการต่างๆ ที่ตอบทุกโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า โดยโจทย์ที่ได้รับก็เป็นความท้าทายในการที่จะทำให้โฟร์สตาร์ได้พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโฟร์สตาร์เองให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน