Metal Cut

บทบาทสำคัญของระบบ IIoT การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ของสายการผลิตเครื่องจักรซีเอ็นซี CNC

Share with

MEGA Tech อยากกล่าวถึง การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล (Digital Transformation) ในปัจจุบันนั้นสำคัญอย่างไร จะเห็นได้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งด้านอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things หรือ IIoT) กำลังถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือใหญ่หรือในธุรกิจอะไรก็ตาม ต่างก็มีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมใหม่มาใช้แบบที่แทบจะเรียกได้ว่าภายในชั่วข้ามคืน แต่สำหรับอีกหลายๆ บริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องบริหารจัดการโรงงานขนาดใหญ่ มีการออกให้บริการภาคสนามโดยที่ไม่มีข้อมูลล่วงหน้า และมีเครื่องจักรระบบเก่าอยู่ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลยังคงอาจจะช้ากว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ อยู่พอสมควร


เมื่อพูดถึงโรงงานผลิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการมักจะนำระบบ IIoT มาใช้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เคยทราบมาก่อนจากเครื่องจักรระบบเก่า โดยเป็นข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรโดยไม่ส่งผลต่อตารางการผลิตหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ผู้ควบคุมเครื่องจักรก็จะสามารถทราบข้อมูลต่างๆ ได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดเวลาสูญเปล่าที่ส่งผลต่อต้นทุน


กระบวนการเชื่อมต่อ


แต่การเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมนั้นมีความท้าทายอยู่หลายอย่างด้วยกัน การทำงานส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยระบบเฉพาะ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีพื้นฐานแตกต่างกันมากหรือเป็นรุ่นเก่า ระบบเชื่อมต่อ ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยมักจะขาดความเชื่อถือได้หรือไม่มีอยู่เลย นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว การเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกันแทบจะไม่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้น การติดตั้งระบบเชื่อมต่อ IoT ให้กับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมจึงกลายเป็นทางเลือกเดียว แต่ก็เป็นวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ใช่เรื่องง่าย
แพลตฟอร์ม IIoT สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน แอพพลิเคชั่นต่างๆ และระบบคลาวด์ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อแบบจุดเดียว เพื่อลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อระหว่างระบบต่างๆ ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากแหล่งเดียว


กระบวนการทำงาน

แพลตฟอร์ม IIoT ที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ และมีคุณสมบัติการใช้งานที่สะดวกต่อผู้ใช้ เช่น แดชบอร์ด เครื่องมือแบบลากแล้ววาง และคอนเนคเตอร์แบบพร้อมใช้งานได้ทันที คือสิ่งที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งสำหรับฝ่ายไอทีและผู้ใช้งานจริง
สิ่งสำคัญในระหว่างขั้นตอนการวางแผนดำเนินการก็คือ ความสามารถในการขยายขนาด หลายๆ องค์กรเลือกที่จะค่อยๆ นำระบบ IIoT มาใช้ โดยเริ่มจากส่วนเล็กๆ เช่น โรงงานแห่งเดียวหรือแผนกใดแผนกหนึ่งก่อน หรือบางครั้งอาจเลือกใช้แค่ฟังก์ชั่นการทำงานเดียวก่อน เช่น การตรวจสอบสถานะจากระยะไกล วิธีนี้ช่วยให้องค์กรมีเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ IIoT มากขึ้น มองเห็นเป้าหมายและความต้องการชัดเจนขึ้นสำหรับการขยายขนาดในอนาคต รวมทั้งยังสามารถพิสูจน์ทดสอบถึงประสิทธิภาพของระบบได้ก่อนที่จะนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
จากนั้น ตลอดช่วงการรวมระบบและดำเนินการ องค์กรจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ IIoT – โดยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและคุณค่าของระบบใหม่นี้ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการและเป้าหมายของแผนกต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ตั้งแต่พนักงานทั่วไปที่จำเป็นต้องมีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน ไปจนถึงผู้บริหารการเงินที่ต้องการความมั่นใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลาการนำสินค้าออกสู่ตลาด


แพลตฟอร์ม IIoT แบบครบวงจร


ThingWorx เป็นแพลตฟอร์ม IIoT ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย โดยช่วยให้องค์กรสามารถนำระบบ IoT มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากวิธีเดิมๆ มาเป็นรูปแบบใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิตอล


ThingWorx ช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้จากหลายแหล่ง อีกทั้งสร้างแอพพลิเคชั่น IoT ที่มีประสิทธิภาพและอเนกประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก วิเคราะห์ข้อมูล IoT ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลพยากรณ์ และคำแนะนำที่นำไปดำเนินการต่อได้จริง และจัดการอุปกรณ์ ระบบ และกระบวนการควบคุมต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้จากจุดเดียวอย่างปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรับข้อมูลพร้อมบริบทที่สามารถนำไปดำเนินการต่อได้ ผ่านทางการเรียกดูตามหน้าที่งาน แอพพลิเคชั่น และเครื่องมือ AR ต่างๆ และยังร่นระยะเวลาความคุ้มค่าและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ของโครงการ IoT ทางอุตสาหกรรม


จุดเด่นของแพลตฟอร์ม IIoT THINGWORX

แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ฟังก์ชั่นการใช้งานเฉพาะทางสำหรับระบบ IoT ทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ ความสามารถในการขยายขนาด และการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมจะเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ
พัฒนา ดำเนินการ และขยับขยายได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติแบบครบวงจรของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พัฒนาแอพพลิเคชั่น IoT ทางอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
อเนกประสงค์สูงสุด เลือกใช้งานได้ทั้งแบบผ่านระบบคลาวด์ แบบในสถานที่ หรือแบบผสม – รวมทั้งยังออกแบบให้ทำงานร่วมกับ Microsoft Azure ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานร่วมกับแหล่งข้อมูลภายนอก ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนต่างๆ และให้ผลลัพธ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
ประสบการณ์การใช้งานที่สะดวก มีเครื่องมือแบบลากแล้ววางสำหรับสร้างและใช้งานยูสเซอร์อินเตอร์เฟสสำหรับเว็บและแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาหรือระบบเสริมจริง (Augmented Reality หรือ AR)
รองรับการใช้งานที่หลากหลาย รองรับการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมาย ช่วยลดความซับซ้อน ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานต่างๆ ขององค์กร

ผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คงไม่สงสัยอีกแล้วว่า ควรจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลหรือไม่ แต่คำถามคือจะเป็นเมื่อไรเท่านั้น อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขึ้น แพลตฟอร์ม IIoT ที่ออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ คือคำตอบที่จะช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล พร้อมทั้งช่วยลดทรัพยากรที่จำเป็น และสร้างความคุ้มค่าได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
แพลตฟอร์ม IIoT ThingWorx มาพร้อมความสามารถแบบครบวงจรในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน วิเคราะห์ข้อมูล IIoT เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้และลูกค้า ใช้งานโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่น IoT รูปแบบต่างๆ บริหารจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย รวมทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลให้กับทั้งผู้ใช้และลูกค้าอีกด้วย

Article by: Material Automation (Thailand) Co., Ltd. & MEGA Tech

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *