Metal FAB - FORM

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Fiber Laser มาพร้อมเทคโนโลยีอันชาญฉลาด รองรับความต้องการที่หลากหลาย

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Fiber Laser มาพร้อมเทคโนโลยีอันชาญฉลาด รองรับความต้องการที่หลากหลาย
Share with

เทคโนโลยีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ได้รับการพัฒนามานานกว่า 60 ปี ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า เลเซอร์มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ จนได้รับฉายาว่า เป็นมีดที่ตัดชิ้นงานได้ไวที่สุด เป็นไม้บรรทัดที่เที่ยงตรงที่สุด และเป็นแสงที่สว่างที่สุด มีการนำเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม การแพทย์ การพาณิชย์ การวิจัยวิทยาศาสตร์ สารสนเทศ และการทหาร ด้วยการพัฒนาที่ผ่านมาหลายยุคสมัย ทำให้เทคโนโลยีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมสร้างบ้าน มันมีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอุตสาหกรรมหลักบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะแผ่น

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

ฟังก์ชันที่หลากหลายของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ยกระดับงานแปรรูปโลหะแผ่นไปอีกขั้น

ในการแปรรูปโลหะแผ่น มีการใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตัดเลเซอร์ การเชื่อมเลเซอร์ การเจาะเลเซอร์ การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ ฯลฯ จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทเกิดขึ้น เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์, เครื่องตัดท่อไฟเบอร์เลเซอร์, เครื่องเชื่อมเลเซอร์, เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์ , เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวเลเซอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้เทคโนโลยีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ยังค่อย ๆ เข้ามาแทนที่วิธีการตัดโลหะแบบดั้งเดิม และได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่นด้วยข้อได้เปรียบหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเร็วสูง ความยืดหยุ่นสูง  ประสิทธิภาพสูง คุณภาพดี ผลกระทบด้านความร้อนต่ำ มีฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง และมีความเป็นอัตโนมัติในระดับสูง

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

ในขณะที่เทคโนโลยีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เติบโตอย่างต่อเนื่อง กำลังหรือขนาดวัตต์ของเลเซอร์ก็ได้รับการอัปเกรดให้ทรงพลังมากขึ้นเช่นกัน แต่ก่อนเครื่องตัดเลเซอร์จะมีกำลังที่ต่ำ เช่น 700W เพิ่มมาถึง 12000W หรือแม้กระทั่ง 60000W ในปัจจุบัน เครื่องตัดเลเซอร์ในปัจจุบันรองรับความต้องการด้านวัสดุ(คุณสมบัติเชิงกล) และกระบวนการตัดได้หลากหลายมากขึ้น จึงมีการต่อยอดเทคโนโลยีการตัดเลเซอร์ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ความนิยมของมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของงานแปรรูปโลหะแผ่นได้อย่างแท้จริง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ จนถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหม่ของการแปรรูปโลหะแผ่น

การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เร่งให้เกิดอุตสาหกรรมอัจฉริยะและการทำงานไร้คน

การประยุกต์ใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์อย่างกว้างขวางในงานแปรรูปโลหะแผ่น มีประโยชน์ต่อเจ้าของโรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทำให้กระบวนการมีความอัตโนมัติในระดับสูง และการทำงานอย่างชาญฉลาดช่วยให้ผู้ประกอบการลดงานที่ต้องใช้คน และลดเวลาทำงานได้อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

การตัดโลหะแผ่นด้วยวิธีการถ่ายเทพลังงานแบบดั้งเดิมนั้นมีความซับซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดของเสียมาก และชิ้นงานมีอัตราผ่านการตรวจคุณภาพที่ไม่สูง แต่หลังจากมีการใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ การแปรรูปโลหะจากเดิมที่ต้องใช้หลายกระบวนการ ก็เสร็จสิ้นได้ในขบวนการเดียว โดยไม่จำเป็นต้องแปรรูปครั้งที่สองเพื่อเก็บหรือซ่อมงาน ทำให้ได้ชิ้นงานดีและมีอัตราผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่อาจสูงถึง 100% ทำให้สามารถขึ้นงานเป็นล็อต ๆ ได้ สำหรับโรงงานที่มีงานแปรรูปปริมาณมาก การใช้เครื่องตัดเลเซอร์ถือเป็นความได้เปรียบมหาศาล

เทคโนโลยีเลเซอร์ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตมีความเป็นอัตโนมัติ ซึ่งมีผลดีเกิดขึ้นมากมาย การแปรรูปโดยอัตโนมัติ(ไม่ใช้คน)เป็นเพียงหนึ่งในข้อได้เปรียบเหล่านั้น นอกจากนี้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ยังช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพ ลดต้นทุนแรงงาน ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนการพัฒนา และต้นทุนอื่น ๆ ทำให้ผู้ประกอบการได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อต้องรับมือกับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย และยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่น

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์วัตต์สูงพิเศษรักษ์โลก

เทคโนโลยีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ที่ใช้กันมากที่สุดในการแปรรูปโลหะ คือเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ทั้งในด้านความสวยงามของการตัดและเทคโนโลยี ทำให้ตลาดมีความต้องการที่หลากหลาย โดยการแปรรูปโลหะแผ่นหนาปานกลางและท่อขนาดใหญ่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการนี้ช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องตัดเลเซอร์กำลังต่ำและปานกลาง สำหรับเครื่องที่มีกำลังสูงกว่า 12KW ทั้งเครื่องตัดโลหะแผ่นไฟเบอร์เลเซอร์และเครื่องตัดท่อไฟเบอร์เลเซอร์ที่มีกำลังสูงพิเศษ(Ultra-high power) ก็มีอยู่ในตลาดแล้ว ซึ่งเทคโนโลยีและบริการของมันก็มีความเสถียรมากเช่นกัน การกำเนิดขึ้นและการประยุกต์ใช้งานของเครื่องตัดเลเซอร์กำลังสูงพิเศษนี้ ช่วยตอบสนองความต้องการด้านวิศวกรรมการก่อสร้างได้อย่างมาก รวมถึงอุตสาหกรรมที่สลับซับซ้อน เช่น เครื่องจักรกลหนัก การบินและอวกาศ และการผลิตรถยนต์ ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก

ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมากในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โซลูชั่นอัจฉริยะเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กำลังสูงพิเศษ ช่วยให้เรารู้สึกว่าเทคโนโลยีเลเซอร์นั้นทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นอย่างรวดเร็ว

กล่าวโดยสรุป ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่นด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ได้ ดังนั้นการซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด เพราะยิ่งท่านเริ่มต้นเร็ว ท่านจะยิ่งได้รับประโยชน์เร็ว

Article by: MEGA Tech & Procurement Centre (Thailand) Co., Ltd.