News, News, Talk of the Town

SIMTec ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”

Share with

ให้กับนักเรียนอาชีวะในระดับ ปวส. กว่า 2,100 คน จาก 50 สถาบันทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดฝึกอบรมออนไลน์ครั้งสำคัญในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะในระดับ ปวส. พร้อมกันทั่วประเทศ  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนจาก 5 สถาบันความร่วมมือ อาทิ อาจารย์บรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  คุณวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้สถาบัน SIMTec ถือเป็นการรวมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนแห่งแรกที่ โดยความร่วมมือของ 14 องค์กร และบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของญี่ปุ่นและระดับโลก 18 บริษัท ที่ให้การสนับสนุนนำเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในลักษณะ Re-skill และ Up-skill รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการกว่ามากกว่า 2,100 คน จากทั้งสิ้น 50 สถานศึกษา ได้แก่ 

 1. วิทยาลัย​เทคนิคสมุทรสงคราม
 2. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
 4. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 5. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
 6. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 7. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 8. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 9. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
 10. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 11. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 12. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 13. วิทยาลัยเทคนิคตราด
 14. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 15. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
 16. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
 17. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 18. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 19. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 20. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
 21. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
 22. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 23. วิทยาลัยการอาชีพพล
 24. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
 25. วิทยาลัยการอาชีพสตึก
 26. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
 27. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 28. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
 29. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 30. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 31. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 32. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 33. วิทยาลัยเทคนิคเลย
 34. วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
 35. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 36. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
 37. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 38. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
 39. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 40. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
 41. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
 42. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีรรมราช
 43. วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 44. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 45. วิทยาลัยเทคนิคระนอง
 46. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 47. วิทยาลัยเทคนิคตาก
 48. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 49. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
 50. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

โดยมีคณะวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบัน SIMTec บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมจัดทำเนื้อหาการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและสาธิตวิธีการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์, ไมโครมิเตอร์, ไฮเกจและโต๊ะระดับ, ไดอัลอินดิเคเตอร์ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ การทวนสอบเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพ การแปลความใบรายงานผลการสอบเทียบและการประยุกต์ใช้งาน และยังได้จัดทำสื่อการสอนเพื่อรองรับการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบวิดิทัศน์ และสไลด์สื่อการสอน PowerPoint ส่งมอบให้กับครูผู้สอนในสาขาวิชามาตรวิทยาของแต่ละสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ปวส. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.  รวมเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนด รวมถึงผ่านการทดสอบและการประเมินผลจากครูผู้ควบคุมการฝึกอบรมของแต่ละสถานศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรของ 5 สถาบันความร่วมมือด้วย

สามารถคลิก Link เพื่อเข้าชม การอบรมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่นี่

วันที่ 1  : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเวอร์เนียคาลิปเปอร์และการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไมโครมิเตอร์    https://youtu.be/gEMqYbjT8WQ

วันที่ 2 : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฮเกจและโต๊ะระดับ, ไดอัลอินดิเคเตอร์ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์  https://youtu.be/S8ctrL7uMM8

วันที่ 3 : การทวนสอบเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพ การแปลความใบรายงานผลการสอบเทียบและการประยุกต์ใช้งาน   https://youtu.be/uTyVGGi-F4s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *