News, News, Talk of the Town

แนวคิดก้าวใหม่ของ W.P.P Engineering Co., Ltd. ที่งานอินเตอร์แมค 2023

Share with

MEGA Tech ได้รับโอกาสพิเศษในการสัมภาษณ์คุณวิทยา พลเพชร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดับบลิว. พี. พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถึงการตัดสินใจร่วมงานอินเตอร์แมค 2023 ภายใต้แนวคิด “Unlock The Next Industrial Revolution” หรือ การปลดล็อคสู่การปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต


การให้บริการอันเป็นเลิศส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน


คุณวิทยา ได้เริ่มต้นบทสนทนากับเราว่า “W.P.P. Engineering คือผู้เชี่ยวชาญในเครื่องเจียร CNC ที่มีความแม่นยำสูงและเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตเครื่องมือตัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การบริการด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย และการนำเสนอกระบวนการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งด้านการเสนอขายสินค้า , การให้บริการและช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้แก่ลูกค้าในด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือตัด ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ W.P.P. Engineering ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้การสนับสนุนบริษัท Walter EWAG ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือตัดที่มีทั้งเทคโนโลยีการเจียระไน การสปาร์ค (Eroding) เลเซอร์ และการวัด อีกทั้งยังทำงานร่วมกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย (TCTM) และสถาบันการการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรสนับสนุนผู้ผลิตเครื่องมือตัด รวมไปถึงเรื่องการตลาดอีกด้วย”


“สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย” ( TCTM ) ยกระดับและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือตัดในอุตสาหกรรมการผลิตไทย


คุณวิทยาได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรอบรมว่า “เราเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ( TCTM ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ตัดเฉือนโลหะ โดยมีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ การยกระดับและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือตัดในอุตสาหกรรมการผลิตไทย เพื่อให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและทันท่วงที ซึ่งแรกเริ่มก่อตั้งเป็นชมรมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย และต่อมาในปี พศ. 2558 ได้ก่อตั้งเป็น “สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย” โดยมีสมาชิกของสมาคม 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง และ สมาชิกวิสามัญ ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ซึ่งในปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิกมากกว่า 20 ราย โดยภายในปีหน้าเราได้วางแผนจะจัดหลักสูตรการอบรบสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือตัด การใช้งานเครื่องมือตัด (Cutting tools application) และหลักสูตรศึกษาสาขาอุตสาหการ (การจัดการการผลิตเครื่องมือตัด – ร่วมกับมหาวิทยาลัย) กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมจะมีทั้งบุคคลทั่วไปที่ใช้เครื่องมือตัด ผู้ที่ทำงานในบริษัทผลิตเครื่องมือตัด รวมถึงนักเรียนและนักศึกษา ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตร จะได้ประกาศนียบัตรและคุณวุฒิการศึกษา (วศบ) หลังจบหลักสูตร”


แนวคิดก้าวใหม่ของ W.P.P Engineering Co., Ltd. ที่งานอินเตอร์แมค 2023

Wittaya Ponpet, General Manager of W.P.P. Engineering Co., Ltd.


“ในปี 2023 สถาณการณ์ของโรคโควิด 19 น่าจะดีขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลาย การลงทุนจึงกลับมาเริ่มใหม่ และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไม่ได้หยุดนิ่ง ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นตัวเร่งให้มีการพัฒนาและวิจัยเร็วขึ้น เราจึงตัดสินใจร่วมออกงาน Intermach เป็นครั้งแรก เนื่องจากเราต้องการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เราจึงต้องการเปิดตลาดกลุ่มใหม่และทำการประชาสัมพันธ์บริษัทของเราให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และงานนี้เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในเรื่องคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มลูกค้าและเติบโตไปด้วยกัน” คุณวิทยากล่าวด้วยความมั่นใจ


ผลิตภัณฑ์ล่าสุดเข้ามามีบทบาทในการปลดล็อค (Unlock) ข้อจำกัดหรือขีดความสามารถทางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโลหะการ


“เรามีความยินดีที่จะนำเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ เช่น เครื่องเจียระไน WALTER รุ่น Helitronic Raptor Diamond และเครื่องอื่นๆ มาเปิดตัวในงาน Intermach ภายใต้ concept “ Unlocking industry” ด้วยการนำเอา Industry 4.0 มาใช้ในงานอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่อง Service Monitoring, Remote Service และ Production Monitoring เพื่อเข้ามาช่วยเรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงและการวางแผนการผลิต ของระบบการผลิตทั้งหมด” คุณวิทยากล่าวปิดท้ายพร้อมรอยยิ้ม

Article by: MEGA Tech

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *