Product & Technology, Product & Technology, Red Hot

Takamaz: XTs-6 เครื่อง CNC – ขนาดเล็กพิเศษเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว ณ บัดนี้!!!

Takamaz: XTs-6 เครื่อง CNC - ขนาดเล็กพิเศษเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว ณ บัดนี้!!!
Share with

เครื่อง CNC – ขนาดเล็กพิเศษ ใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องน้อยที่สุดสำหรับขนาด 6 นิ้ว

          ตัวเครื่องCNCขนาดเล็กพิเศษด้วยความกว้างเพียง 1,105 มม. โครงสร้างของตัวเครื่องออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ ความสูงสปินเดิลอยู่ที่ 960 มม. ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของผู้ควบคุม

รอบระยะเวลาทำงานของเครื่อง CNC เร็วขึ้นเนื่องจากความเร็วสูงขึ้น

  • ความเร็วสปินเดิลสูงสุด: +500 รอบ/นาที
  • อัตราเร่งของแกนวัด: เร็วขึ้น 35%
  • อัตราลดความเร็วของสปินเดิล: เร็วขึ้น 25%
  • ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุดในแกน X: เร็วขึ้น 50%
  • ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุดในแกน Z: เร็วขึ้น 33%

เครื่อง CNC – ขนาดเล็กพิเศษ เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นทุกแกน

การลดระยะเวลาทั้งขณะตัดและไม่ได้ตัด ช่วยให้รอบระยะเวลาทำงานเร็วขึ้นและประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

※ เปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน

{www.takamaz.co.jp Tel: 02 136 7831-3}