พิธีลงนามข้อตกลงช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OMRON ในประเทศไทย ระหว่าง OMRON Electronics Co., Ltd. และ Sumipol Corporation Limited

บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่...

Continue reading