Cutting Tools Tips

New Generation for Cutting Tools

Share with

Article by: Sumitomo Corporation Thailand Ltd. & Sumipol Corporation Limited 

นวัตกรรมของดอกสว่านประเภท MDE แบรนด์ SUMITOMO กับ NeXEO MDE Series สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้ง  MDE ได้ถูกออกแบบเพื่อลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากดอกสว่านรูปแบบเดิมๆ  จึงสามารถใช้งานได้ครอบคลุมและตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม สิ่งที่จะกล่าวถึงในบทความนี้จะเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้ดอกสว่านประเภท MDE

ปัญหา1 งานผลิตของเรามีวัสดุหลากหลายประเภทมาก จึงต้องการดอกสว่านที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

MDE ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายวัสดุตั้งแต่ประเภทเหล็กกล้าค่าคาร์บอนสูง, เหล็กกล้าทำแม่พิมพ์ รวมถึงวัสดุสแตนเลสด้วย

การพัฒนาการออกแบบบริเวณ RX Thinning เพื่อการควบคุมการไหลของเศษที่ต่อเนื่องรวมถึงลดแรงเสียดทานในการเจาะโดยการเพิ่มส่วนโค้งบริเวณคมตัดซึ่งสามารถลดการติดของเศษโลหะในบริเวณร่องเลื่อยในการใช้งานที่อัตราป้อนสูงรวมถึงอัตราป้อนต่ำ

ปัญหา2 พบการสึกหรอหรือการแตกบิ่นบริเวณคมตัดของดอกสว่านค่อนข้างมากทำให้ส่งผลต่อการลับคมได้น้อยครั้งทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและยังมีผลต่อคุณภาพชิ้นงานด้วย

ด้วยเทคโนโลยีสารเคลือบผิวแบบ Absotech NX Coating ซึ่งสามารถทนทานต่อการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงทนทานต่อปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงมาจากการออกแบบโดยเพิ่มความแข็งของสารเคลือบผิวและการเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโครงสร้างคาร์ไบด์ในดอกสว่านกับสารเคลือบผิว นอกจากนั้นสารเคลือบผิวแบบ Absotech NX Coating ยังเพิ่มความเรียบบริเวณขอบคมตัดเพื่อเพิ่มอายุของการใช้งาน

ปัญหา3 ขนาดความแม่นยำของรูในกระบวนการเจาะรวมถึงคุณภาพของชิ้นงาน

การออกแบบบริเวณ Margin โดยการทำบริเวณ sub margin ให้เข้าใกล้บริเวณทางเข้าของดอกสว่านมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการโค้งงอของดอกสว่านหลังจากเริ่มเจาะซึ่งสามารถที่จะลดปัญหาของรูที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการอีกด้วย

ปัญหา4 จากการใช้งานดอกสว่านประเภท HSS โดยต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลดเวลาในการทำงาน

ดอกสว่านประเภท MDE ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานที่ต้องการคุณภาพและขนาดของรูรวมถึงอายุการใช้งานที่มากกว่าดอกสว่านประเภท HSS ถึง 10 เท่า ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อตามเบอร์โทรและที่อยู่ตามด้านล่างนี้ได้เลย

เรามีสต็อคดอกสว่านประเภทนี้ถึง 841 รายการ!

・ MDE-E (ไม่มีรูน้ำมัน) 2D, 4D
・ MDE-H (มีรูน้ำมัน) 3D, 5D, 8D
・ดอกสว่านขนาด 1.0㎜~20.0㎜
・ดอกสว่านที่ใช้งานร่วมกับต๊าปเกลียว M3~M12
・ดอกสว่านสำหรับงานพิเศษ

Related Posts