Cutting Tools Tips

กำไรเพิ่มขึ้นได้ ด้วยระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) จากวอลเทอร์ที่มีประสิทธิภาพ

กำไรเพิ่มขึ้นได้ ด้วยระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) จากวอลเทอร์ที่มีประสิทธิภาพ
Share with

เครื่องมือกลคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนค่อนข้างสูง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต การพยายามลดต้นทุนในส่วนนี้ให้ต่ำที่สุดจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการวางแผนทรัพยากรของบริษัท และระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management )เป็นหนึ่งในตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเป้าหมายนี้ ระบบอัจฉริยะแบบดิจิตอลมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่แค่ในด้านต้นทุนเท่านั้น แต่ระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management )จากวอลเทอร์ยังช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้กับทั้งขั้นตอนการผลิตและการจัดซื้อ ผู้อ่านสามารถอ่านได้จากคอลัมน์ Cutting Tools Tips ฉบับนี้

กำไรเพิ่มขึ้นได้ ด้วยระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) จากวอลเทอร์ที่มีประสิทธิภาพ
WM_Tool-Management-Presetting-Intralogistik_P01.tif

ระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) จากระบบเบิกจ่ายเครื่องมือจนถึงระบบบริหารเครื่องมือขั้นสูง

               “โรงงานผลิตส่วนใหญ่มักจะมีสถานีเบิกจ่ายเครื่องมืออัตโนมัติอยู่แล้ว โดยการนำเครื่องมือออกมาใช้จะอยู่ภายใต้การดูแลโดยระบบควบคุมการเบิกจ่ายดิจิตอล ซึ่งผู้ใช้จะต้องระบุตัวตนของตนเองโดยใช้รหัสตัวเลข ชิป หรือบัตรผ่านก่อน จึงจะสามารถเปิดตู้เครื่องมือได้ ระบบเบิกจ่ายเครื่องมือแต่ละระบบจะแตกต่างกันออกไปในแง่ของฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่มีให้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นและผู้ผลิตระบบดังกล่าว โดยอาจจะมีตั้งแต่ระบบเบิกจ่ายเครื่องมือแบบง่ายหรือระบบจำกัดการเบิกเครื่องมือโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ไปจนถึงการควบรวมการทำงานของตู้เบิกจ่ายเครื่องมือเข้ากับระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) ขั้นสูง” มาร์คัส กอร์ก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) ของวอลเทอร์ อธิบาย 

               วอลเทอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านระบบงานตัดเฉือนโลหะ ได้ขยายผลิตภัณฑ์ระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management )เพิ่มเติมโดยมีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ รวมถึงตู้เบิกจ่ายเครื่องมือตระกูล C-Line รุ่นใหม่อีกสองรุ่น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม C-Line เป็นตู้เก็บเครื่องมือแบบสายพานหมุน โดยตู้เก็บเครื่องมือ Walter Toolstation TX750 สามารถจัดแบ่งช่องเก็บปรับความสูงได้จำนวนทั้งหมด 987 ช่อง ในขณะที่ตู้เก็บเครื่องมือรุ่น Toolstation VX500 สามารถจัดแบ่งช่องเก็บได้สูงสุด 628 ช่อง พร้อมลิ้นชักปรับความสูงได้จำนวนหกลิ้นชัก ตู้เก็บเครื่องมือรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นจากวอลเทอร์สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการในการใช้งาน

รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำรายงานและกระบวนการผ่านทางข้อมูลการใช้งาน

               “เครื่องมือตัดเฉือนและระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) ดังกล่าวมีความต้องการเฉพาะตัว ตู้เบิกจ่ายเครื่องมือรุ่นใหม่จากวอลเทอร์ผ่านการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตอบโจทย์ความต้องการของเครื่องมือตัดเฉือน” มาร์คัส กอร์ก กล่าว การเบิกจ่ายเครื่องมือเป็นเพียงแค่ฟังก์ชั่นหนึ่งเท่านั้น โดยเรายังมีฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ เช่น “กลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้”, “การจัดสรรต้นทุน“ และ “การจ่ายเครื่องมือตามสถานะ” ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการเครื่องมือตัดเฉือนได้ตลอดวงจรการใช้งานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการฟื้นฟูสภาพเครื่องมือครั้งสุดท้าย

               กลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ (“โมดูลการเข้าถึง”) เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบเบิกจ่ายเครื่องมือทุกรุ่น โดยสำหรับระบบเบิกจ่ายเครื่องมือของวอลเทอร์ ลูกค้าสามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ผ่านทางโมดูลการเข้าถึง รวมทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือแต่ละชิ้นได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยลดโอกาสหยิบเครื่องมือผิด เนื่องจากตู้จะเปิดเฉพาะช่องหรือลิ้นชักที่ถูกต้องเท่านั้น นอกจากตู้เบิกจ่ายเครื่องมือจะคอยตรวจสอบและควบคุมเครื่องมือที่สามารถหยิบออกได้แล้ว ยังมีฟังก์ชั่น “การจ่ายเครื่องมือตามสถานะ” ซึ่งทำหน้าที่เลือกจ่ายเครื่องมือที่เคยผ่านการใช้งานแล้วและเครื่องมือที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพก่อน ระบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีเครื่องมือตัดเฉือนที่มีคุณภาพตรงตามต้องการในจำนวนที่เพียงพออยู่เสมอ และในทางกลับกัน ลูกค้าสามารถตั้งค่าการทำงานของตู้ให้ล็อคเครื่องมือที่ต้องนำไปฟื้นฟูสภาพเอาไว้ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังแผนกบำรุงรักษาเครื่องมือ นอกจากนี้ ตู้จะเลือกจ่ายเครื่องมือที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพแล้วก่อนที่จะจ่ายเครื่องมือใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้เต็มอายุการใช้งานและช่วยลดต้นทุน รวมทั้งยังมีระบบสั่งซื้อเครื่องมือใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับจำนวนเครื่องมือที่มีในสต๊อกและเครื่องมือที่เพิ่งกำลับมาจากการฟื้นฟูสภาพ

               ฟังก์ชั่น “การจัดสรรต้นทุน” จะคอยตรวจสอบรูปแบบและความเปลี่ยนแปลงในการใช้งานเครื่องมือ เช่น การใช้งานเครื่องจักรแตกต่างไปจากที่คำนวณไว้หรือไม่? หรือการสึกหรอมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละเครื่องจักร? นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกข้อมูลต่างๆ สำหรับการจัดทำรายงานและการปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการผลิตและต้นทุนของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้เป็นรายวันได้หากต้องการ ผู้ใช้สามารถกำหนดแดชบอร์ดสำหรับเข้าถึงระบบได้ตามที่ตนเองต้องการ โดยไม่ขึ้นกับสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดให้กับผู้ใช้รายนั้นๆ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าจอผู้ใช้ ณ จุดเบิกจ่ายในระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) มีการออกแบบให้สามารถใช้งานและเข้าใจได้ง่าย

กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลและคำสั่งซื้ออัตโนมัติ

               “คุณภาพของระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลเครื่องมือที่บันทึกไว้ การป้อนข้อมูลเหล่านี้เองมักจะมาพร้อมกับปัญหา เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ล่าสุดเนื่องจากขาดการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ซอฟต์แวร์สำหรับตู้เบิกจ่ายเครื่องมือรุ่นใหม่อย่าง Walter Toolstation TX750 และ VX500 จึงมาพร้อมแค็ตตาล็อกข้อมูลเครื่องมือจากทั้งวอลเทอร์เองและจากผู้ผลิตรายอื่น” มาร์คัน กอร์ก อธิบาย นอกจากนั้นแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มแค็ตตาล็อกข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางอินเตอร์เฟสของ Tools United เพื่อให้มีข้อมูลเครื่องมือล่าสุดและครบถ้วน ซอฟต์แวร์สำหรับ Walter Toolstation มาพร้อมอินเตอร์เฟสสำหรับระบบ ERP ที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรม โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อซ้ำได้โดยอัตโนมัติหรือส่งไปยังแผนกที่กำหนดไว้เพื่อขอคำอนุมัติ

               ระบบบริหารจัดการทูล ( Tool Management ) มีซอฟต์แวร์จากวอลเทอร์ทำงานผ่านระบบคลาวด์ จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและให้ความปลอดภัยสูงสุดทุกครั้งที่ใช้งาน

Article by: MEGA Tech & Walter (Thailand) Co., Ltd.

www.walter-tools.com/en-us << Click here