Executive’s Talk

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Share with

ปัจจัยสนับสนุนภาคการผลิตที่สำคัญสำหรับงานโลหะแผ่นซึ่งก็คือ เครื่องจักร จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับงานตัดโลหะแผ่น Sheet Metal ในปัจจุบัน ต่างก็คิดค้นและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอย่างสอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างหลากหลาย โดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะแผ่นก็ยังคงเป็นเรื่องของการก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์  แต่ละอุตสาหกรรมล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญนวัตกรรมเครื่องจักรเหล็กแผ่น

​MEGA Tech ฉบับส่งท้ายปี 2023 ขอถือโอกาสพิเศษในการสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในโลกของนวัตกรรมเครื่องจักรเหล็กแผ่น คือ คุณรชฏ สุริยันต์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คราสส์เทค จำกัด, คุณประวิทย์ วงศ์อนันต์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอนันต์กิจ เทคโนโลยี และ คุณอู เชา หนัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

Mr. Rachod Suriyan
General Manager (Sales&Service)
Krasstec Co., Ltd.

Mr. Rachod Suriyan
General Manager (Sales&Service)
Krasstec Co., Ltd.

บทบาทสำคัญของ การตัดโลหะแผ่น Sheet Metal ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เครื่องจักรตัดโลหะแผ่น Sheet Metal เริ่มมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตมานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 บทบาทสำคัญได้เริ่มตั้งแต่ปีก่อนปีที่ประเทศไทยได้เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์ในกรุงเทพในปี 2541 ได้มีโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเปิดใช้ในปี 2542 และต่อเนื่องจนถึงโครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่เสร็จสิ้นในปี 2549 ทั้ง 3 โครงการนี้ประกอบไปด้วยส่วนงานโครงสร้าง งานตกแต่ง เป็นจำนวนมากที่ต้องการใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรตัดโลหะแผ่น Sheet Metal อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นจุดเร่งการเติบโตอุตสาหกรรมเครื่องจักร ตัดโลหะแผ่น Sheet Metal ในประเทศไทย

ในช่วงเริ่มต้นนั้น เครื่องจักร ตัดโลหะแผ่น Sheet Metal จะมาจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น แต่ในปัจจุบันนี้ เครื่องจักร ตัดโลหะแผ่นSheet Metal จากประเทศจีนได้เข้ามาแบ่งส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น เนื่องจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ผลักดันอุตสาหกรรมตัดโลหะแผ่น Sheet Metal ในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่ผู้บริโภค

การพับงานโลหะที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หรือชิ้นงานที่มีจำนวนมาก มีความจำเป็นที่ต้องใช้พนักงานที่มีความชำนาญและยังต้องใช้จำนวนพนักงานหลายคนในการพับ ปัญหาข้อจำกัดของจำนวนพนักงานและความเชี่ยวชาญ คือเป็นปัญหาที่โรงงานต่างประสบ และต้องการการแก้ไข

ด้วยเหตุนี้หลายโรงงานจึงได้ประยุกต์แขนกลอุตสาหกรรมมาใช้แทนพนักงานในการพับงาน แต่เนื่องจากการเขียนโปรแกรม สั่งการทำงานของแขนกลอุตสาหกรรมต้องใช้ความเข้าใจ และประสบการณ์สูง ซึ่งท่าทางในเคลื่อนที่ของแขนกลต้องสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานโลหะที่ต้องการพับ   นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคนเขียนโปรแกรมคำสั่งของแขนกล จึงพบว่าการทำโปรแกรมการพับแต่ละงานต้องใช้เวลานาน ทำให้หลายโรงงานไม่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แขนกลอุตสาหกรรมในการใช้งานกับเครื่องพับ และยกเลิกแนวคิดการใช้แขนกล

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ปัญหาการใช้แขนกลอุตสาหกรรมการพับโลหะแผ่น ได้ถูกแก้ไขแล้วโดย บริษัท คราสส์เทค จำกัด ซึ่งได้นำแขนกลที่ออกแบบสำหรับงานพับโดยเฉพาะ  ยี่ห้อ ESTUN เข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งแขนกลสำหรับการพับนี้ ถูกออกมารูปร่างให้เหมาะสมกับการพับงานโดยเฉพาะ  และมีโปรแกรมการพับสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมสั่งงานแขนกลให้หมดไป ซึ่งได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจอย่างยิ่งจากผู้ใช้งาน

Mr. Rachod Suriyan
General Manager (Sales&Service)
Krasstec Co., Ltd.

“บริษัท คราสส์เทค จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยตลอด 26 ปีที่ผ่านมา บริษัท คราสส์เทค จำกัด ได้นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนำเข้าเครื่องจักรจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถดูได้จากรายชื่อบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าได้พัฒนาคุณภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่สำคัญอย่างมากคือการเตรียมบุคคลากรทั้งด้านการขายและบริการหลังการขายให้มีความรู้และเชี่ยวชาญอยู่เสมอ ทางบริษัทได้ส่งทีมงานไปรับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง และจัดการอบรมในประเทศไทย เพื่ออัปเดทความรู้ใหม่ๆ และยังจัดเตรียมอะไหล่เครื่องจักรที่จำเป็นให้อย่างเพียงพอในการบริการลูกค้า บริษัท คราสส์เทค จำกัด ถือว่าการบริการที่รวดเร็วโดยช่างที่ความรู้และความชำนาญ เป็นหัวใจที่สำคัญของบริษัทในการบริการลูกค้า

บริษัท คราสส์เทค ยังได้พัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักร (Krasstec Technology Center) ที่ถนนกิ่งแก้ว ให้เป็นศูนย์การสาธิตการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งมีเครื่องจักรหลายรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลอง ทดสอบสินค้าอย่างมั่นใจก่อนตัดสินใจ” คุณรชฏ กล่าวปิดท้ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้อ่าน

………………………………………………………………………………………………………………………………

Speed , Cost-effectiveness , Accuracy
The key to shaping the future of Fiber Laser machine

Refinement Machinery คุณอู เชา หนัน

บทบาทสำคัญของการตัดโลหะแผ่น Sheet Metal ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ในปัจจุบันเทคโนโลยี การใช้งานตัดโลหะแผ่น Sheet Metal ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีในทุกๆ อุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง,อุตสาหกรรมยานยนต์,ไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส, แม่พิมพ์, เครื่องจักรและเครื่องมือ เป็นต้น โดยกระบวนการแปรรูปโลหะแผ่น เป็นงานที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดสูง จึงต้องใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำในการผลิตชิ้นงาน ดังนั้นต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง เช่น การควบคุมด้วยระบบ CNC อีกทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในปีนี้เป็นอีกภาพสะท้อนถึงทิศทางของภาคการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง โดยข้อมูลตัวเลขคาดการณ์และบทวิเคราะห์ จากหน่วยงานชั้นนำและผู้เล่นรายใหญ่ ครอบคลุมกลุ่มเครื่องจักรกล (Machine Tools), เครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine), และระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการประเมินออกมาในทิศทางที่ดี และมีช่องการตลาดที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

Refinement Machinery คุณอู เชา หนัน

หัวใจหลักในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอนาคตของเครื่อง Fiber Laser

หัวใจหลักในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอนาคตของเครื่อง Fiber Laser ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเร็ว ความประหยัด และ ความแม่นยําในกระบวนการผลิตโลหะ กระบวนการตัดชิ้นงานประเภท ต่างๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ ก่อนไปสู่กระบวนการผลิตในขั้นตอนอื่นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการตัดเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็ก โลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะผสมไททาเนียม แผ่นสังกะสี ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส เป็นต้น ดังนั้นเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์จึงเป็นตัวแปรสำคัญอันดับต้นๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว มีความแม่นยําสูง และประหยัดเวลา  จึงทำให้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ดังนี้

1.Fast Cutting speed up sheet cutting

2.Circle Centering locate the center on circular sheet metal and processing

3.One-Path FlyCut create fly cutting paths for any shapes to improve cutting efficiency

4.Scan-to-Import read drawings with a simple scan

เครื่อง Fiber Laser จาก Refinement Machinery สามารถออกแบบ ศึกษาความเป็นไปได้ และนำเสนอ Solution ตามลักษณะชิ้นงานของลูกค้า โดยคำนึงถึงวัสดุ เวลา และอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดโดยจะเน้นการออกแบบที่เหมาะสม และคุ้มทุนที่สุด

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไร้ขีดจำกัด

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

“บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ผู้นำด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นผู้จำหน่ายและนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีน คัดสรรคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร และให้คำปรึกษาด้านลิสซิ่ง ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 คน ทางบริษัทมีการพัฒนา และค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆของเครื่องจักรตลอดเวลา เพื่อเพิ่มผลผลิต , ลดปริมาณต้นทุน เวลา และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะการ พร้อมทั้งมุ่งเน้นงานบริการหลังการขายเป็นสำคัญ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคให้แก่ลูกค้า (Technical Support) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งมีทีมงานในการคำปรึกษา ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีระบบการให้บริการหลังการขายอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การซ่อมบำรุง/เปลี่ยนอะไหล่ เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดทั้งการบริการหลังการขายจากเราได้อย่างดีเยี่ยม” คุณอู เชา หนัน กล่าวปิดท้ายเพื่อยืนยันถึงความเพียบพร้อมให้แก่ผู้อ่าน

………………………………………………………………………………………………………………………………

The advancing technology of Waterjet is Advanced Control Systems, Multi-Axis Cutting, Abrasive Cutting and Robotics Integration

คุณประวิทย์ วงศ์อนันต์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอนันต์กิจ

บทบาทสำคัญของการตัดโลหะแผ่น Sheet Metal ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เครื่องตัดโลหะแผ่นมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยแนวโน้มความเติบโตนี้สามารถนํามาพิจารณาประกอบกับปัจจัยสำคัญหลายประการ เช่น ความแม่นยําและประสิทธิภาพ, การปรับแต่งได้ตามความต้องการ, การประหยัดต้นทุน, ความเป็นอัจฉริยะ และ ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

               สามารถสรุปได้ว่าเครื่องตัดโลหะแผ่นได้ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตโดยมีการนําเสนอความแม่นยํา การปรับแต่งงานได้ตามความต้องการ ความคุ้มค่า ความเก่งกาจ และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การรวมเข้ากับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องตัดโลหะแผ่นยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการผลิตที่ทันสมัย

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแบบก้าวกระโดดของเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท

               นวัตกรรมปัจจุบันในเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทที่แสดงถึงการก้าวกระโดดในด้านความแม่นยําและประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้รวมถึง:

ระบบควบคุมขั้นสูง: เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทมีระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถปรับเส้นทางการตัดให้เหมาะสม มีการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของชนิดวัสดุ ความหนา และลดของเสีย ระบบอัตโนมัติระดับนี้ช่วยเพิ่มความ แม่นยํา และลดเวลาในการตั้งค่าการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม

การตัดแบบหลายแกน: เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทสมัยใหม่มักจะรวมหัวตัดหลายหัว หรือหัวตัดหลายแกน ทำให้สามารถตัดชิ้นงานเป็นมุมต่าง ๆ ได้ในขั้นตอนเดียว อีกทั้งยังช่วยให้สามารถ สร้างรูปร่าง 3 มิติที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

การตัดแบบแอบราซีพวอเตอร์เจ็ท: เครื่องตัดแบบแอบราซีพวอเตอร์เจ็ทที่ใช้ส่วนผสมของน้ำและผงทรายกัดกร่อน เพื่อตัดผ่านวัสดุที่เหนียว นวัตกรรมนี้สามารถตัดวัสดุได้ทุกประเภทเพื่อ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

การบูรณาการกับแขนกลหุ่นยนต์: ระบบวอเตอร์เจ็ทบางระบบถูกรวมเข้ากับแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถ-ตัดขึ้นรูปวัสดุต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนแรงงาน

               โดยพื้นฐานแล้วเทคโนโลยีการตัดวอเตอร์เจ็ทล่าสุดสอดคล้องกับความต้องการของการผลิตที่ทันสมัย ให้ความแม่นยํา ความเป็นอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ คือ การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

               “แผนการดำเนินงานของเรา จะเน้นการทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า เราจะเริ่มต้นด้วยการประเมินความท้าทายและเป้าหมายในเชิงลึก สถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเราเชื่อในการปรับแต่งโซลูชันของเราให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

               เราให้บริการโซลูชั่นที่ลูกค้าสามารถกำหนดเอง โดยการแนะนําเครื่องวอเตอร์เจ็ทและเทคโนโลยีการตัดที่สอดคล้องกับการดําเนินงานของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุม และการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

               เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เราได้พัฒนาโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงรุก การบำรุงรักษาเชิงป้องกันช่วยลดเวลาหยุดทำงานและทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรของลูกค้าของเรามีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

               นอกจากนี้เรานำเสนอตัวเลือกเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อเป็นการอัพเกรดให้กับลูกค้าของเรา เราต้องการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของพวกเขาอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเสมอ

               อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้แก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับประโยชน์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของการตัดวอเตอร์เจ็ท เช่นการลดการสูญเสียวัสดุและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

               เราเชื่อในการสร้างพันธมิตรระยะยาวกับลูกค้าของเรา ความคิดเห็นของพวกเขามีค่ามาก และเราจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงข้อเสนอของเราอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นของเราคือ การเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ในการเดินทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการตัดวอเตอร์เจ็ท

               สุดท้ายนี้แผนกลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่บริการส่วนบุคคล ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน ทำให้เราเป็นพันธมิตรที่จะทุ่มเทในความสำเร็จของลูกค้าของเรา” คุณประวิทย์ กล่าวปิดท้ายบทสัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น

Article by: KRASSTEC CO.,LTD. << Click here

REFINEMENT MACHINERY COMPANY LIMITED. << Click here

SIAM ANANKIT LTD., PART. << Click here