Industry 4.0

Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT) ความก้าวหน้าของตลาดในอาเซียนและประเทศไทย

Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT)  ความก้าวหน้าของตลาดในอาเซียนและประเทศไทย
Share with

               Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT) หมายถึงการผสานรวม Internet of Things (IoT) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและการผลิต การรวมขั้นสูงของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) หลอมรวมกันใน IoT จนทำเกิดเป็นความสามารถทางอุตสาหกรรม เช่น การสื่อสารแบบเครื่องต่อเครื่อง (M2M), ข้อมูลขนาดใหญ่, การเรียนรู้ของเครื่อง, ระบบอัตโนมัติ, บริการปรับให้เหมาะสม และการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและการมองเห็นการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ IoT ยังให้บริการการสื่อสารแบบเครื่องต่อเครื่อง (M2M), ข้อมูลขนาดใหญ่, การเรียนรู้ของเครื่อง, ระบบอัตโนมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพ

Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT)  ความก้าวหน้าของตลาดในอาเซียนและประเทศไทย
Worldwide manufacturing spending in IoT communications, 2019 – 2029 (USD million)
Source: Bosch ConnectedWorld and Gartner Forecast

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทด้านการผลิตและอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการมุ่งเน้นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากโซลูชัน Industry 4.0 และกรณีการใช้งาน Industrial Internet of Things (IIoT) อุตสาหกรรม 4.0 และการเปลี่ยนแปลง Internet of Things ทางอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มความต้องการในการเชื่อมต่อระหว่างทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม จากข้อมูลของ Deloitte บริษัทต่างๆ ลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติและควบคุมจากระยะไกล และการดักจับข้อมูลโดยใช้เซ็นเซอร์สำหรับการตรวจสอบกระบวนการและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อปรับปรุงผลิตภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรอุตสาหกรรมจึงมองหาการยกระดับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในโรงงาน ระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ ระบบส่วนกลาง และระบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าสิ่งสำคัญยิ่งคือการลงทุนในประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อรับมูลค่าสูงสุดจากกรณีการใช้งานอุตสาหกรรม 4.0 ตามการคาดการณ์ของ Gartner ภาคการผลิตคาดว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายในการสื่อสาร IoT 11% ต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2029

Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT)  ความก้าวหน้าของตลาดในอาเซียนและประเทศไทย

ตลาด Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT) ของอาเซียนมีมูลค่าตลาด 23,678.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 และคาดว่าจะสูงถึง 46,188.10 ล้านภายในปี 2030 ตลาดคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 8% ระหว่างปี 2022 ถึง 2023 คาดว่าจะได้แรงหนุนจากการนำแพลตฟอร์มมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นและการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบอัตโนมัติในการผลิต การนำคลาวด์คอมพิวติ้งและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ประโยชน์ของ IIoT สำหรับผู้ใช้ปลายทาง อุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนโดยตลาด IIoT ในอาเซียน ได้แก่ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนา IIoT รัฐบาลไทยได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ประเทศไทยยังได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี IIoT เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการจราจร เพิ่มความแออัด เพิ่มความปลอดภัยสาธารณะ

Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT)  ความก้าวหน้าของตลาดในอาเซียนและประเทศไทย
ASEAN’s IoT market, revenue change by segment
Source: Statista Market Insights

               จากข้อมูลเชิงลึกของ Statista Market Insights พบว่ารายได้จากตลาด IoT ของ ASEAN คาดว่าจะสูงถึง 57.25 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน IoT คือ IoT ยานยนต์ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาด 19.96 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 รายได้คาดว่าจะเติบโตทุกปี อัตรา (CAGR 2023-2028) ที่ 14.12% ส่งผลให้ตลาดมีมูลค่า 110.80 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2571 ในขณะเดียวกัน ในประเทศไทย รายได้ในตลาด IoT คาดว่าจะสูงถึง 7.10 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน IoT คือ IoT ยานยนต์ โดยคาดว่าจะมีปริมาณตลาด 2.24 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 รายได้คาดว่าจะแสดงอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR 2023-2028) ที่ 13.94% ส่งผลให้ปริมาณตลาด 13.63 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028

Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT)  ความก้าวหน้าของตลาดในอาเซียนและประเทศไทย

ในปี 2023 ภูมิทัศน์ของ Internet of Things (IIoT) เป็นปีที่เราจะได้เห็นแนวโน้มสำคัญที่ขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้น จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคาดว่าจะเกิน 43 พันล้านอุปกรณ์ พลิกโฉมธุรกิจด้วยการบรรจบกันของฝาแฝดดิจิทัลและเมตาเวิร์สขององค์กร สิ่งนี้ทำให้สามารถสร้างแบบจำลองดิจิทัลที่เหมือนจริงของระบบและปรับปรุงความเข้าใจและการจัดการตัวแปรเงื่อนไขมาตรการรักษาความปลอดภัย IoT ที่ได้รับการปรับปรุงกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่แพร่หลาย IIoT มีบทบาทสำคัญในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ IoT สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การรับประกันคุณภาพอัตโนมัติ และการตรวจสอบตามเวลาจริง Edge Computing และ Edge AI ซึ่งนำการประมวลผลเข้ามาใกล้กับอุปกรณ์มากขึ้น กำลังมีแนวโน้มสำหรับการดำเนินการที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น แนวโน้มของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน IIoT พยายามลดการใช้พลังงาน แม้จะมีปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน แต่คาดว่าความก้าวหน้าใน 5G และการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยเพิ่มการนำ IoT มาใช้ ประการสุดท้าย อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพกำลังใช้ประโยชน์จาก IoT เพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบผู้ป่วยจากระยะไกลและหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเสมือน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพที่ดีขึ้นผ่านอุปกรณ์สวมใส่ แนวโน้มเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ IIoT ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุง มาตรการรักษาความปลอดภัย และการประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ

Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT)  ความก้าวหน้าของตลาดในอาเซียนและประเทศไทย
Thailand’s IoT market, revenue change by segment
Source: Statista Market Insights

ภูมิทัศน์อุตสาหกรรม Internet of Things (IIoT) ในอาเซียนและประเทศไทยได้รับการหล่อหลอมจากพันธกรณีด้านสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการปล่อยมลพิษและสร้างงานที่ยั่งยืน มีพัฒนาการอันโดดเด่นในการใช้เครือข่าย IIoT ในภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขัน เครือข่ายเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและขยายขนาดของ SMEs โดยลดต้นทุนแพลตฟอร์มข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร การตรวจจับอัจฉริยะและการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตบนมือถือสามารถใช้งานเป็นประโยชน์ได้

               ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ‘Lightweight Cryptography’ สำหรับการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ IoT และการเติบโตของเทคโนโลยี Digital Twin มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของ IIoT การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ IoT เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน และผู้ตรวจสอบควรพิจารณาถึงความซับซ้อนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ IIoT โดยรวมแล้ว IIoT ในอาเซียนและประเทศไทยอยู่ในจุดบรรจบของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต่อยอดเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาค

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor