Metal Cut

เครื่องเจียรเปี่ยมประสิทธิภาพ ( Grinding machine ) ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหากระบวนการผลิต

เครื่องเจียรเปี่ยมประสิทธิภาพ ( Grinding machine ) ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหากระบวนการผลิต
Share with

การสร้างความแตกต่างด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรม นำมาซึ่งคุณค่าและประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน ในวงการของเทคโนโลยีการสร้างเครื่องเจียรก็เช่นกัน การหลอมรวมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของผู้ผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งผลลัพธ์เครื่องเจียรที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหากระบวนการผลิตจากที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดียิ่ง ในคอลัมน์นี้ MEGA Tech ขอนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงจาก OKAMOTO รุ่น UGM 360NC / 3100NC

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์  CNC ของ OKAMOTO รุ่น UGM 360NC / 3100NC

                   รุ่น UGM สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน สามารถเจียรนัยผิวนอกทรงกระบอก, ผิวด้านใน และผิวด้านหน้า  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับความเที่ยงตรงสูง ในการจับงานเพียงครั้งเดียวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบอย่างชาญฉลาด ของเครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์ สามารถทดแทนเครื่องเจียรนัยทรงกระบอก และเจียรนัยรูใน โดยการผสมผสานของชุดหินเจียรนัยด้านนอกเ แบบตรง , หินเจียรนัยด้านนอกแบบเอียงองศา และ หินเจียรนัยรูใน เข้าด้วยกันบนแท่นหมุนอัตโนมัติแท่นเดียวกัน  ซึ่งทำให้สามารถจับงานเพียงครั้งเดียวก็สามารถเจียรนัยผิวนอกทรงกระบอก, ผิวด้านใน และผิวด้านหน้า  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูง

UGM 360NC / 3100NC มาพร้อมความสามารถในการเจียรนัยทรงกระบอกและรูในเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงและต้องการเจียรนัยทรงกระบอกและรูใน ในแนวนอน

■ โปรแกรมถามตอบออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ลิขสิทธิ์ของโอกาโมโต้

■การออกแบบรางเลื่อน แบบ V-V ทำให้ลดภาระแรงกดในการเจียรนัยลงไปได้มากกว่าครึ่ง ทำให้ได้ประสิทธิภาพ และ ความเที่ยงตรงตลอดแนวการเจียรนัย ดีกว่ารางเลื่อนแบบ V-Flat.

■ด้วยออกแบบและหล่อโครงสร้างฐานล่างแบบชิ้นเดียว (T-frame) ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง และรองรับการขยายตัวจากความร้อนได้อย่างดี

■มั่นใจประสิทธิภาพในการทำงานสูง ด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหินแบบขับเคลื่อนตรงจากกำลังของมอเตอร์

■ด้วยอการออกแบบมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหินแบบขับเคลื่อนตรง ทำให้ลดการขยายตัวจากความร้อน ทำให้ล้อหินมีความ เที่ยงตรงสูง

 รางเลื่อนแบบ V-V  และ โครงสร้างฐานแบบ T-Frame

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

โครงสร้างฐานล่างแบบชิ้นเดียว (T-frame) ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง ลดการขยายตัวจากความร้อนทำให้มีความเที่ยงตรงสูง ด้วยการแออกแบบชิ้นเดียว ทำให้ไม่เกิดการเอียงตัวในการเจียรนัยในระยะเต็มขนาด

การออกแบบรางเลื่อน แบบ V-V ทำให้ลดภาระแรงกดในการเจียรนัยลงไปได้มากกว่าครึ่ง ทำให้ได้ประสิทธิภาพ และ ความ เที่ยงตรงตลอดแนวการเจียรนัย ดีกว่ารางเลื่อนแบบ V-Flat. การปรับแต่งด้วยการขูดปรับผิวทำให้การเคลื่อนที่ได้อย่างราบเรียบและความเที่ยงตรงสูง

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

โปรแกรมควบคุมแบบถาม ตอบ ง่ายต่อการป้อนข้อมูล

ลิขสิทธิ์ของโอกาโมโต้ ในการออกแบบโปรแกรมถามตอบ กับผู้ใช้งาน สื่อความหมายแบบรูป ทำให้เข้าใจได้ง่ายและการป้อนข้อมูลได้อย่างถูกต้อง. พร้อมหน้าจอแบบสัมผัส ทำให้การทำงานที่ซับซ้อนได้โดยง่าย. สามารถเรียกข้อมูลที่จำเป็นในการเจียรนัยและการตกแต่งหินได้จากฐานข้อมูลในเครื่องได้โดยง่าย

เพียงเลือกชนิดของหินเจียรนัย

                   เพียงแค่ป้อนเบอร์ความละเอียดของหิน ความกว้าง และขนาดความโต โปรแกรมจะกำหนดข้อมูลที่จำเป็นในการเจียรนัย มาให้จากฐานข้อมูลในเครื่องโดยอัตโนมัติ และป้อนขนาดความโตของหิน หมายเลข 1 ,2 และ 3  ขนาดหน้ากว้าง และเบอร์ความละเอียดของหิน  โปรแกรมจะทำการคำนวณข้อมูลที่ใช้ในการกรีดหิน ให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน

การเจียรนัยรูปทรงหลายเหลี่ยม พร้อมกับการวัดขนาดชิ้นงานไปด้วย

                   การเจียรนัยรูปทรงหลายเหลี่ยมก็สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม) โดยใช้แกนหมุน C พร้อมกับการวัดขนาดชิ้นงานไปด้วยก็สามารถออกแบบได้

Machine specifications:

เครื่องเจียรเปี่ยมประสิทธิภาพ ( Grinding machine ) ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหากระบวนการผลิต

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

เครื่องเจียรนัยอเนกประสงค์

Article by: MEGA Tech & Okamoto (Thai) Co., Ltd. << Click Here