Metal FAB - FORM

การพัฒนาของเทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่น

การพัฒนาของเทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่น
Share with

ผู้ประกอบการตัดโลหะแผ่นขนาดกลางกำลังมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีอะไรที่ต้องปรับปรุง? มันจะมีความเป็นอัตโนมัติได้มากแค่ไหน? และมีอะไรบ้างที่ต้องเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่าย

แน่นอนมันจะสร้างความแตกต่างได้มหาศาล ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีสภาพแวดล้อมของการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ แต่ขบวนการผลิตของผู้ประกอบการขนาดกลางยังในระยะที่พอมีศักยภาพเท่านั้น สำหรับช็อปและผู้ประกอบการส่วนใหญ่คำว่าอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเพียงแค่คำกล่าวสวยหรู หรือดีที่สุดก็เป็นเพียงวิชั่นเท่านั้น ไม่ต้องพูดถึงอุตสาหกรรม 5.0 พวกเขายังห่างไกลจากคำว่าสมาร์ทเฟคตอรี่ นี่คือความเป็นจริง

จึงไม่แปลกใจที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กจะไม่อยู่ในระดับเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ในแง่ศักยภาพ การบริหารจัดการงานประจำวันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในแง่โครงสร้างพื้นฐาน โซลูชั่นด้านระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เกินเอื้อมสำหรับธุรกิจขนาดย่อมและกลาง บริษัทที่ต้องรับมือกับปริมาณคำสั่งซื้อที่ขึ้น ๆ ลง ๆ และมีพื้นที่จำกัด จึงต้องขึ้นกับความยืดหยุ่น อีกปัญหาหนึ่งคือความเข้ากันได้ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระบบที่แตกต่างกัน นำมาซึ่งความยุ่งยากอย่างสาหัส และการเปลี่ยนเครื่องจักรยกโรงงานย่อมเป็นไปไม่ได้ในแง่การเงิน

แรงกดดันให้เข้าสู่องค์กรดิจิทัลเพิ่มขึ้นต่อเนือง

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านต้นทุนและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้การประยุกต์ใช้โซลูชั่นระบบอัตโนมัติและซอฟท์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้แม้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง นอกจากนี้ยังต้องระวังผลกระทบของดิสรัปชันจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงาน (Digitalization) แม้ว่าจะเกิดขึ้นช้า แต่รับรองว่าต้องเข้ามาดิสรัปภาคอุตสาหกรรมการผลิตแน่นอน หลังจากที่มันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาแล้ว

การพัฒนาของเทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่น

บริษัทที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจะพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างความได้เปรียบให้ตน ในบริษัทเหล่านั้นมีลูกค้าหลายรายของ Bystronic รวมอยู่ด้วย เราสังเกตเห็นว่าช็อปทั้งขนาดเล็กและกลางต้องการผลักดันการเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัลให้เกิดขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคต พวกเขาต้องการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่การจะบรรลุความต้องการนี้ จำเป็นต้องการการสนับสนุน  เพราะว่ามันจำเป็นต้องมีทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

โซลูชั่นที่หยืดหยุ่นและปรับขนาดได้

เราประเมินว่าตัวเองเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการหรือช็อปเหล่านั้น เราเข้าใจธุรกิจของพวกเขาเพราะเราได้สนับสนุนลูกค้ากลุ่มนี้มาอย่างทุ่มเทและต่อเนื่องกว่า 30 ปี ราวสองในสามของลูกค้าเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ทีมงานของเราจึงคุ้นเคยกับขบวนการทำงาน ขบวนการธุรกิจ รวมถึงตลาดของพวกเขา และเรายังมีความเข้าใจในทั้งสองโลก คือโลกอนาล็อกและโลกดิจิทัล เหนืออื่นใด เราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล(Digital transformation)มาแล้วด้วยตัวเอง โดยเราเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่ทำงานแบบอนาล็อก สู่การเป็นผู้ส่งมอบโซลูชั่นดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ปัจจุบันระบบอัตโนมัติและซอฟท์แวร์มีบทบาทสำคัญสำหรับผลงานที่สั่งสมมาของเรา แม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่หลักการของเรายังมั่นคง นั่นคือ เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อทุกขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดและพับ เราทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ขบวนการตัดโลหะแผ่นง่ายขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น และประหยัดต้นทุนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้โซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลางเหล่านี้  การผนวกโซลูชั่นเหล่านี้เข้ากับขบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่าย ขณะเดียวกันโซลูชั่นเหล่านี้ต้องมีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้เพียงพอ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตไปทีละก้าว

จากการวินิจฉัยสู่ Road Map

เพื่อจะได้นำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เราจำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา เราประเมินสถานะปัจจุบันของลูกค้าด้วย “การวินิจฉัยความเป็นดิจิทัล” จากโมเดลที่เราพัฒนาขึ้นมาเองนี้ เราจะประเมินทุกคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วย ขบวนการผลิต พนักงาน การจัดการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที โลจิสติกส์ และการประกันคุณภาพ โดยเราจะแบ่งความเป็นดิจิทัลเป็นห้าระดับคือ ดิจิทัล สตาร์ทเตอร์, ดิจิทัล เอ็กซ์พลอเรอร์, ดิจิทัล เพลเยอร์, ดิจิทัล ชาเลนเจอร์, และ ดิจิทัล แชมเปี้ยน

หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อจัดทำโรดแมปการเปลี่ยนผ่านสู่องค็กรดิจิทัลขึ้นมา ด้วยวิธีนี้เราและลูกค้าจะก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายด้วยกัน นั่นคือการผลิตที่ทุกขบวนการทำงานถูกเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ซึ่งแม้แต่เครื่องจักรจากผู้ผลิตบุคคลที่ 3 ก็จะถูกผนวกเข้ามาด้วย เพราะเราเชื่อว่าการเปิดรับเป็นกุญแจสำคัญอันดับแรกของการเป็นผู้เชี่ยวชาญของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล ซึ่งหากผ่านหลักไมล์แรกนี้ไปได้ ความสำเร็จที่ลูกค้าจะสัมผัสได้ทันทีคือ การไหลของวัสดุที่เป็นวัตถุดิบจะเร็วขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น ผลผลิตสูงขึ้นและต้นทุนการผลิตต่ำลง

มรดกทางนวัตกรรม

โซลูชั่นจาก Bytronic มีความทันสมัยมาโดยตลอด เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกขบวนการตัดด้วยเลเซอร์ในปี 1984 และสี่ปีต่อมาเราออกโซลูชั่นเนสติ้ง (เครื่องมือช่วยคำนวณหาค่าการตัดวัสดุให้ประหยัดวัสดุ) ที่ทำงานบนพีซีเป็นเจ้าแรกของโลก เรายังรักษาความสามารถด้านนวัตกรรมมาจนทุกวันนี้ เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว เราออกโซลูชั่นซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการผลิตแบบดิจิทัลเป็นรายแรก และเมื่อห้าปีก่อน เราได้ออกโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องพับขนาดเล็กเป็นเจ้าแรกเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในอนาคต เรากำลังสำรวจเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น แมชชีนเลิร์นนิ่ง และ อาร์กูเมนต์เรียลลิตี้

บริษัท VDL Group จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ลูกค้าที่เราติดตั้งระบบโรงงานอัจฉริยะสมบูรณ์แบบให้ ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ซึ่งโซลูชั่นแบบโมดูลาร์(พร้อมติดตั้ง)นี้ จะเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้ากับสิ่งที่เรากำลังช่วยให้ลูกค้าของเราก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการตัดโลหะแผ่นแห่งอนาคต ด้วยการก้าวทีละก้าว

Article by: Bystronic Pte. Ltd. & MEGA Tech