Product & Technology, A New Star, Product & Technology

TBTS : FLARE System เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) แบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ด้วยการวัดแบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูงสุด

TBTS : FLARE System เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) แบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ด้วยการวัดแบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูงสุด
Share with

FLARE System เป็นเครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) สแกนชิ้นงาน Optical สามมิติแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน ตัวล่าสุดจาก TTS ประเทศญี่ปุ่น ที่จะช่วยให้การสแกนชิ้นงานเป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

            จากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดประเภทนี้มามากกว่า 20ปี ทางบริษัทได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีในทุกๆด้านเกี่ยวกับเครื่องสแกนชนิดนี้ มาทำการพัฒนาต่อยอดออกมาเป็น เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) FLARE System ซึ่งเป็นเครื่องสแกนที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบตั้งแต่การวัดใน Lab, QC room จนถึง Shop floor  และเรายังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดการใช้งานจากระบบ Stand-alone ไปต่อร่วมกับ Robot เป็น FLARE Automation System ซึ่งเป็น Solution การวัดแบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์ในกระบวนการการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

TBTS : FLARE System เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) แบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ด้วยการวัดแบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูงสุด
เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) จาก TBTS

จุดเด่นของ เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) FLARE system มีหลากหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น 

 1. ง่ายต่อการใช้งาน (ไม่จำเป็นต้องติด Marker ก็ได้) อีกทั้งยังสามารถสแกนผ่าน Polyworks plug-in ได้
 2. มีความละเอียดสูง ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความคมชัดและมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ตรวจสอบหรือทำReverse Engineering ได้
 3. ทำงานด้วยความเร็วสูง
 4. มีย่านการวัดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้อย่างหลากหลาย
 5. มีการรับรองค่าความถูกต้องตามมาตรฐาน VDI/VDE 2634 Part 3
 6. สามารถใช้งานร่วมกับ Probe เพื่อวัดแบบสัมผัส

ช่วยให้สามารถวัดในจุดที่เข้าถึงยากได้เป็นอย่างดี

TBTS : FLARE System เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) แบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ด้วยการวัดแบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูงสุด
เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner )
 • สามารถฉายผลการวัดออกมาเป็นสีตามค่าที่กำหนด (Color Map) กลับลงไปสู่ชิ้นงานจริงได้ทันทีหลังทำการวัดเพื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถกำหนดข้อมูลสีของวัตถุที่สแกนลงบน Polygon data ให้เป็นสีตามจริงได้

            จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) FLARE system เป็นเครื่องสแกนที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์หรือชิ้นงานในกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ,ลดขั้นตอนรวมไปถึงระยะเวลาการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขัน

            จากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดประเภทนี้มามากกว่า 20ปี ทางบริษัทได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีในทุกๆด้านเกี่ยวกับเครื่องสแกนชนิดนี้ มาทำการพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นเครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) FLARE System ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบตั้งแต่การวัดใน Lab, QC room จนถึง Shop floor  และเรายังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดการใช้งานจากระบบ Stand-alone ไปต่อร่วมกับ Robot เป็น FLARE Automation System ซึ่งเป็น Solution การวัดแบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์ในกระบวนการการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

จุดเด่นของ เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) FLARE system มีหลากหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น 

 1. ง่ายต่อการใช้งาน (ไม่จำเป็นต้องติด Marker ก็ได้) อีกทั้งยังสามารถสแกนผ่าน Polyworks plug-in ได้
 2. มีความละเอียดสูง ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความคมชัดและมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ตรวจสอบหรือทำReverse Engineering ได้
 3. ทำงานด้วยความเร็วสูง
 4. มีย่านการวัดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้อย่างหลากหลาย
 5. มีการรับรองค่าความถูกต้องตามมาตรฐาน VDI/VDE 2634 Part 3
 6. สามารถใช้งานร่วมกับ Probe เพื่อวัดแบบสัมผัส

ช่วยให้สามารถวัดในจุดที่เข้าถึงยากได้เป็นอย่างดี

 • เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) สามารถฉายผลการวัดออกมาเป็นสีตามค่าที่กำหนด (Color Map) กลับลงไปสู่ชิ้นงานจริงได้ทันทีหลังทำการวัดเพื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถกำหนดข้อมูลสีของวัตถุที่สแกนลงบน Polygon data ให้เป็นสีตามจริงได้
TBTS : FLARE System เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) แบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ด้วยการวัดแบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูงสุด
FLARE system color

            จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ เครื่องมือวัดสามมิติ ( 3D Scanner ) FLARE system เป็นเครื่องสแกนที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตรวจสอบเพื่อควาบคุมคุณภาพแม่พิมพ์หรือชิ้นงานในกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ,ลดขั้นตอนรวมไปถึงระยะเวลาการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขัน

Article by: TBTS (Thailand) Co., Ltd

www.tbts.co.th/en/home/ << Click Here