Product & Technology, Red Hot

ครบจบด้วย G3 Series เครื่องเจียรนัยสุดล้ำที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว

ครบจบด้วย G3 Series เครื่องเจียรนัยสุดล้ำที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว
Share with

หัวใจของแกนหิน (Wheel Spindle) เครื่องเจียรกลมของเราคือ STAT BEARING โดยนําเอาระบบ Hydro Static กับ Hydro Dynamic มารวมกัน ไร้การสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะในชุด Wheel Spindle จึงทําให้เครื่องเจียรกลมของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เครื่องถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมด้วยประสิทธิภาพในการลดแรงสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม ทําให้แกนหินมีความแม่นยําในการหมุนสูง

การระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมและความแม่นยําทางตําแหน่งสูงช่วยรับประกันการเจียรนัยชิ้นงานด้วยความแม่นยําสูง ให้ผู้ใช้เครื่องมั่นใจได้ว่าชิ้นงานทําเจียรนัยมีความเที่ยงตรงสูงตามแบบแน่นอน สิ่งนี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการทํางาน ทําให้การเจียรนัยชิ้นงานที่แต่เดิมต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ปัจจุบันสามารถทําได้ด้วยเครื่องจักรเดียว 

G3 Series

G3 Series

{www.jtekt-machinery.co.th Tel.  02 361 8250-1}